REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Innowacyjne rozwiązania PGE zredukują awarie sieci energetycznej

  • 7 grudnia 2022 10:17
  • Opracowała: AMC
Reklama

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzymała ochronę patentową dwóch wynalazków. Jednym z nich jest Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN), drugi natomiast dotyczy Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA). Tym samym największy w kraju operator sieci dystrybucyjnej stał się uprawniony do dysponowania nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają znaczący wpływ na wzrost przewagi konkurencyjnej. Poprzez nadane prawo, PGE Dystrybucja uzyskała monopol na komercyjne wykorzystanie rozwiązań - informuje spółka.

Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN) to innowacyjna technologia, stworzona przez pracowników spółki PGE Dystrybucja, która w czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych lub naprawczych w sieci SN, pozwala na jej zasilanie. Innowacja polega na tym, że podłączenie mobilnej stacji na czas wykonywania prac oraz odłączenie po ich zakończeniu odbywa się bez przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców. Powrót do zasilania sieci dystrybucyjnej jest praktycznie niezauważalny. Ponadto system posiada dodatkowe zabezpieczenie bezprzerwowej dostawy energii. Na uwagę zasługuje również fakt, że mobilny system ten może być wykorzystywany w każdych warunkach terenowych i pogodowych.

Technologia ta była testowana na terenie województwa lubelskiego zarówno podczas awarii, jak również podczas wymiany słupów energetycznych.

System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA) to drugi produkt, objęty ochroną wynalazku. Jest to innowacja, która powstała w wyniku przystąpienia trzech spółek (PGE Dystrybucja S.A. w roli Lidera projektu, Apator Elkomtech S.A. i MindMade sp. z o.o.) do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

System SARSA powstał na potrzeby ograniczania skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzez szybszą, bardziej precyzyjną lokalizację wyłączeń. System dokonuje pomiarów parametrów sieci SN w czasie rzeczywistym. W momencie wystąpienia nieprawidłowości autonomicznie odcina uszkodzony fragment, pozostawiając zasilanie odbiorcom ulokowanym na odcinku linii energetycznej nieobjętym awarią. Równocześnie automatycznie przesyła informacje o zdarzeniu i jego umiejscowieniu do dyspozytora zarządzającego siecią. Informacja przekazana w chwili wystąpienia awarii skutkuje szybką reakcją i wysłaniem grupy naprawczej do wskazanego miejsca. System nie usuwa przyczyn awarii, niemniej ogranicza jej skutki, przyspieszając proces naprawczy oraz ograniczając liczbę odbiorców pozbawionych energii elektrycznej.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]