REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego

  • 12 grudnia 2022 12:49
  • Opracowała: AMC
Reklama

Komisja Europejska i liderzy europejskiego sektora fotowoltaiki będą wspólnie pracować nad przyspieszeniem inwestycji i obniżeniem ryzyk w całym łańcuchu wartości PV. Celem jest zmniejszenie zależności europejskiego przemysłu fotowoltaicznego od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. Do 2025 roku Sojusz planuje zainwestować w rozwiązania odpowiadające 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki - czytamy w nadesłanej informacji.

EIT InnoEnergy – europejski fundusz będący siłą napędową inwestycji w zrównoważoną energię, wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej – został wyznaczony przez Komisję Europejską do pełnienia zadań Sekretariatu Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Wraz z EIT InnoEnergy w komitecie sterującym Sojuszu zasiądą organizacje: SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

EIT InnoEnergy będzie wspierać realizację strategii UE w obszarze fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój, obniżanie ryzyk oraz zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości sektora PV w Europie. Pozwoli to wzmocnić pozycję konkurencyjną przemysłu fotowoltaiki w kontekście gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię słoneczną w Europie i na całym świecie. Celem Sojuszu i Komisji Europejskiej jest osiągnięcie poziomu 30 GW mocy rocznie do 2025 roku, co przełoży się na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

– Wiele krajów poza Unią Europejską udziela ogromnego wsparcia branżom czystych technologii i przyciąga do siebie podmioty z Europy. UE musi wzmocnić swoje działania inwestycyjne i otoczenie regulacyjne, aby nasze moce produkcyjne w obszarze czystych technologii mogły rosnąć, tworzyć nowe miejsca pracy w Europie i być konkurencyjne w skali świata. Nowy Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego to kluczowa inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zależności oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych technologii fotowoltaicznych w UE do 30 GW rocznie do 2025 roku w całym łańcuchu wartości – podkreślił podczas inauguracji Sojuszu Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

Sojusz zrealizuje strategiczny plan składający się z siedmiu punktów i obejmujący kluczowe obszary inwestycji w moce produkcyjne PV w Europie. Priorytetem Sojuszu będzie wzmocnienie finansowania publicznego i prywatnego dla europejskich projektów z sektora PV. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących i nowych europejskich instrumentów finansowania, w szczególności bieżącej rundy Funduszu Innowacji, środków REPowerEU w ramach krajowych planów odbudowy oraz wkładu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zwiększanie mocy zainstalowanej czystych technologii w UE w kontekście REPowerEU.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]