WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Po pierwsze: poprawić jakość powietrza

  • 27 lutego 2020 11:17
  • Autor: AMC
Reklama

- Celem Ministerstwa Klimatu jest wprowadzenie rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, obniżą poziom emisji gazów cieplarnianych oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska podczas konferencji Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI w. Wydarzenie, które odbyło się 26 lutego, zorganizowane zostało w ramach targów ENEX Nowa Energia.

Zyska zaznaczył, że obecne wyzwania klimatyczne wymagają pilnych i skutecznych działań, mających na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza. Jak podkreślił wypełnianie zobowiązań środowiskowych musi stać w równowadze z bieżącymi priorytetami krajowej gospodarki.

- Działania na rzecz ochrony środowiska – w tym również powietrza – okażą się skuteczne tylko wtedy, gdy wielkim inwestycjom i programom rządowym będą towarzyszyć aktywności na innych płaszczyznach, często w mniejszej skali lub o charakterze indywidualnym – powiedział.

Chodzi m.in. o zwiększenie udziału w rynku energii i ciepła instalacji prosumenckich, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój zielonych technologii w miastach i na obszarach wiejskich.

Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE w ostatnim czasie postęp w tym zakresie jest bardzo widoczny. To wynik wdrożonych i realizowanych obecnie przez rząd programów prośrodowiskowych.

W opinii Ireneusza Zyski szczególną uwagę należy zwrócić na synergię pomiędzy poprawą efektywności energetycznej w budynkach, a wzrostem wykorzystania ciepła z OZE w ciepłownictwie, a w szczególności w ogrzewnictwie.

- Do kluczowych działań, które już zostały wprowadzone i których celem jest poprawa jakości powietrza są program Mój Prąd – proste rozwiązanie, które dzięki sprawnej realizacji osiągnęło wielki sukces oraz program Czyste Powietrze. Właśnie jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej edycji tego programu w uproszczonej, bardziej przyjaznej dla beneficjentów wersji – poinformował.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił także uwagę, że w ramach programu Czyste Powietrze dużą popularnością cieszą się m.in. pompy ciepła.

- To właśnie w układzie pompa ciepła – instalacja fotowoltaiczna, przy jednoczesnym zastosowaniu głębokiej termomodernizacji budynków istniejących oraz zeroenergetycznym nowym budownictwie, należy upatrywać szansy na wyższy poziom życia Polaków w zakresie komfortu energetycznego budynków, a nawet osiągnięcia samowystarczalności energetycznej obywateli, co  przyczyni się także do wysokiej jakość powietrza – dodał.

- Obecnie liczba prosumentów przekroczyła 160 tys., zaś moc zainstalowana tych źródeł zbliża się do 1000 MW. Współpraca pomp ciepła z fotowoltaiką jest w Polsce coraz powszechniejsza, w dużej mierze dzięki prosumenckiemu systemowi rozliczeń. Może stać się ona głównym orężem w walce z niską emisją – podkreślił.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]