WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Po(d)lej deszczem w Sosnowcu

  • 9 marca 2020 13:04
  • : : autor: AMC
Reklama

Od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

- Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że pilotażowy projekt „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

program ekologiczny jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Dotacja celowa jest udzielana na:
1) koszt zakupu, montażu i robót ziemnych,
2) koszt modernizacji istniejącej instalacji.

Przykładowe zadania:
– budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
– budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
– budowa muldy chłonnej,
– budowa studni chłonnej,
– budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
– budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe,
– inne.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]