REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ponad 76 mln zł w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

  • 3 kwietnia 2020 15:30
  • : : autor: AMC
Reklama

Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy rozszerzony zostaje na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w trybie przyspieszonym pracuje nad zasadami nowego naboru, w którym przewidujemy rozszerzenie wydatków kwalifikowalnych i  dopuszczenie udziału przedsiębiorstw, które do tej pory rzadziej korzystały ze wsparcia w formie dotacji. Warto zaznaczyć, że fundusze można będzie przeznaczyć na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co w wielu przypadkach jest niezbędne do utrzymania na rynku  i daje szansę na  minimalizowanie strat. Środki posłużą również zakupom surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, ale można będzie również pokryć z dotacji koszty bieżące np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników – wyjaśnia Krzysztof Spyra, dyrektor ŚCP.

Nabór jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Uruchomienie konkursu zaplanowane jest w drugiej dekadzie kwietnia i co ważne – fundusze skierowane są na działania inwestycyjne, ale wspierane projekty mogą mieć charakter nieinnowacyjny (nie będzie wymagana opinia o innowacyjności).  Pomoc koncentruje się w szczególności na podmiotach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, dlatego też wprowadzone będzie kryterium punktowe za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85 proc. (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.

W ostatnim czasie ŚCP wprowadziło również  zmiany w harmonogramie konkursów oraz ułatwienia, które są pomocne w realizacji projektów.

Decyzją zarządu województwa śląskiego, przedłużony został nabór w popularnym konkursie Innowacje w MŚP z pulą dofinansowania ponad 86 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy mieli problemy ze złożeniem wniosku, mają na to czas do końca kwietnia 2020 r. 

Firmy z regionu oraz konsorcja, obejmujące jednostki naukowo-badawcze mają również więcej czasu na przygotowanie projektów w konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach“. Trwający od 27 lutego nabór zakończy się dopiero 30 czerwca 2020.

Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naborów ŚCP udzielane są pod numerami: +48 32 743 91 71, +48 32 743 91 77 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]