WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

W przyrodzie najważniejsza jest różnorodność

  • 22 maja 2020 14:02
  • : : autor: AMC
Reklama

Wykaszanie wrzosów, wypas owiec, wygrabianie siedlisk w borach chrobotkowych, zakładanie remiz dla pszczół oraz działalność Leśnego Banku Genów, to przykłady działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach podległych Lasom Państwowym. 22 maja to Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

To jest święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której przedstawiono efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Tegoroczne hasło brzmi - Rozwiązania są w przyrodzie. Lasy Państwowe angażują się w działania mające na celu zachowanie jak największej liczby gatunków. Czynnie chronione są cenne siedliska, na których występują rzadkie rośliny i zwierzęta. Chronione są największe polskie ssaki, jak żubry, oraz niewielkie popielice, a także rodzime gatunki gadów, np. żółw błotny czy wąż Eskulap.

- Leśnicy wiedzą, że ochrona bioróżnorodności uzależniona jest od zrównoważonego użytkowanie terenów. Dlatego m.in. zachowują w lasach stare drzewa dziuplaste, które są cenne dla różnorodności biologicznej – czytamy na portalu lasy.gov.pl.

Zespół prasowy Lasów Państwowych przypomina, że przykładem działań na rzecz zachowania różnorodności jest rezerwat przyrody „Wrzosowiska w Okonku” w pilskim Nadleśnictwie Okonek, gdzie prowadzone są zabiegi wykaszania wrzosowisk. Obszar ten jest objęty dwoma formami ochrony przyrody, jako rezerwat oraz obszar Natura 2000

- Siedliska będące przedmiotem ochrony, a w szczególności suche wrzosowiska, powstały w drugiej połowie XX w. Przez szereg lat był tam poligon wojskowy, a na terenie obecnego rezerwatu znajdowało się tak zwane pole robocze, czyli miejsce, gdzie ćwiczenia wojsk były realizowane wyjątkowo intensywnie. Czasami tego typu działania sprzyjają wykształceniu się cennych ekosystemów, które obecnie podlegają ochronie – czytamy.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]