WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Świątynia, Ogród Japoński, poldery

  • 7 lipca 2020 13:45
  • Autor: AMC
Reklama

Renowacja świątyni Petrycha, rozbudowa i modernizacja Ogrodu Japońskiego oraz uregulowanie gospodarki wodnej – to trzy ważne umowy, które w ramach Programu Modernizacji Parku Śląskiego zostały podpisane z wykonawcami przez Agnieszkę Bożek, prezes Parku Śląskiego.

- Przed nami bardzo intensywny czas w kontekście inwestycji. Można powiedzieć, że wkraczamy w decydującą fazę realizacji Programu Modernizacji Parku Śląskiego – mówi prezes Agnieszka Bożek. – To wszystko się wiąże z ogromnym nakładem pracy. Ale cel, który obraliśmy jest nadrzędny: poprawa jakości przestrzeni parku, stworzenie idealnego miejsca dla wszystkich osób odwiedzających Park Śląski.

Uregulowanie gospodarki wodnej będzie polegało przeprowadzeniu robót polegających na budowie zbiorników retencyjnych buforowych, meandrów cieku Michałkowickiego II wraz z innymi obiektami związanymi funkcjonalnie oraz budowie przepompowni wód deszczowych ze stawu Przystań do suchego polderu wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączem elektroenergetycznym. Wykonawca na zakończenie prac ma 30 tygodni. Ich koszt to niemal 3 mln zł.

Dzięki tym pracom park zyska hydrologiczne bezpieczeństwo. Woda, która w czasie dużych opadów stanowiła spory problem tym razem zostanie właściwie zagospodarowana – wyjaśnia prezes Agnieszka Bożek.

Renowacja świątyni Petrycha obejmie m.in. rozbiórkę, wykonanie i utwardzenie nawierzchni, zaprojektowanie i wstawienie siedzisk drewnianych, likwidację dawnego oczka wodnego, poprzez rozbiórkę, zasypanie warstwowe podbudową z zagęszczeniem oraz wykonanie w jego miejscu sceny i odnowienie klinkieru. Prace będą też polegały na oczyszczenie kolumn świątyni, a także odnowienie jej przez zastosowanie farb krzemianowych w kolorze jasnoszarym lub białym, rozbiórkę konstrukcji drewnianej i jej odtworzenie z drewna modrzewiowego impregnowanego, a także wykonanie przyłącza prądu, oświetlania i stacjonarnego nagłośnienia. Prace mają się zakończyć w październiku tego roku. Ich koszt to 889 tys.zł.

To jedno z najpiękniejszych miejsc w parku. Ustronne, zaciszne i klimatyczne. Na pewno nie straci tych atrybutów – podkreśla Agnieszka Bożek. – Doprowadzenie prądu, instalacja oświetlenia oraz nagłośnienia, a także scena umożliwi nam organizację w niewielkich imprez o charakterze muzycznym i piknikowym.

Modernizacja i rozbudowa Ogrodu Japońskiego to w głównej mierze roboty budowlane: ziemne, wykopy głębokie, niwelacja i kształtowanie terenu pod place i chodniki, roboty fundamentowe, montażowe konstrukcji i betoniarskie. Założono też m.in. na tworzenie tarasów, chodników, budowie żelbetowej kaskady wodnej i zbiornika, a także tarasu widokowego, pergoli, schodów, ogrodu żwirowego, ogrodzenia, bramy oraz nasadzenia roślinne zgodne z projektem. Całość prac będzie w tym przypadku kosztować 11,4 mln zł. Prace zakończą się 30 czerwca przyszłego roku.

Ogród Japoński tak naprawdę nigdy w parku nie został dokończony. W tej formie funkcjonuje od końca lat 60 – przypomina prezes Agnieszka Bożek.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

IMZGT
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]