REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa z górniczą przeszłością

  • 17 października 2020 08:47
  • : : autor: Tomasz Rzeczycki
Reklama

Nielegalny wjazd pojazdów na Górę Gipsową ma być od 2021 r. utrudniony. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu planuje tam umieścić szlaban.

Góra Gipsowa znajduje się na Płaskowyżu Głubczyckim w pobliżu miasta Kietrz. Przez kilkadziesiąt lat w XX w. była ona terenem podziemnej eksploatacji gipsu. Po drugiej wojnie światowej funkcjonowało na niej gospodarstwo Krotoszyn, wchodzące w skład Opolskiego Zespołu Gospodarstw Rolnych Górnictwa w Kietrzu. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. na powierzchni 1,02 ha utworzono tu rezerwat przyrody Gipsowa Góra, dla ochrony roślinności stepowej. Później dwukrotnie obszar rezerwatu powiększano, ostatnio w 2016 r. do wielkości 8,65 ha. Obecnie nie ma starań w kierunku dalszego powiększania powierzchni chronionej.

Mimo prowadzonej na tym terenie w przeszłości eksploatacji górniczej, sam rezerwat nie jest narażony na szkody górnicze.

- Na terenie rezerwatu Góra Gipsowa nie znajdują się wyrobiska, korytarze czy inne miejsca eksploatowane górniczo. Do roku 1972 prowadzono eksploatację złóż gipsu w terenach przyległych do rezerwatu przyrody - wyjaśnia Alicja Majewska, regionalny dyrektorochrony środowiska w Opolu.

Góra Gipsowa ma za to inne zagrożenia. Pojawiają się na niej gatunki inwazyjne roślin, w tym bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt barszcz Sosnowskiego. W okresie wiosenno-letnim 2020 r. zostały wykonane prace związane z odtwarzaniem murawy kserotermicznej oraz usuwaniem wszystkich zauważonych okazów barszczu Sosnowskiego. Prowadzono także późnoletnie koszenie obszaru siedliska muraw.

Na 2021 r. planowany jest montaż szlabanu, uniemożliwiającego nielegalny wjazd pojazdów. Również w nadchodzącym roku planowana jest kontynuacja zabiegów ochrony czynnej, polegających na odtwarzaniu murawy kserotermicznej oraz usuwaniu gatunków inwazyjnych - dodaje Alicja Majewska.

Aktualnie ze względu na działania związane z usuwaniem gatunków inwazyjnych oraz odtwarzaniu siedliska muraw rezerwat nie jest dostępny dla ruchu pieszego i rowerowego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]