REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

EBOR odegra kluczową rolę w transformacji przemysłu węglowego

  • 23 października 2020 14:28
  • : : autor: AMC
Reklama

NFOŚiGW informuje, że EBOR będzie kierować komponentem finansowym w wielostronnej Platformie na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie. Celem Platformy będzie wspieranie transformacji energetycznej w regionach węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

W zeszłym tygodniu EBOR formalnie zatwierdził plan, aby do 2025 roku większość jego inwestycji była ekologiczna.

Na stronie NFOŚiGW czytamy, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), ma przewodzić komponentowi finansowemu nowej międzynarodowej Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie.

"Powołanie Platformy jest inicjatywą mającą na celu wspieranie tworzenia strategii i projektów, które pozwolą w odpowiednim czasie zapoczątkować transformację w kierunku niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości w regionach znacząco uzależnionych od węgla w produkcji energii. Uczestnicy Inicjatywy będą współdziałać na rzecz dostarczenia tym regionom oraz ich rządom wiedzy na temat planowania i przygotowań do transformacji energetycznej,  głównie w formie bezpośrednich spotkań oraz poprzez Akademię Regionów Węglowych. Platforma będzie również miejscem kojarzenia regionów z dostępnymi źródłami finansowania dla lepszej identyfikacji i wdrożenia projektów pilotażowych wspierających cel odejścia od węgla" - czytamy.

Platforma będzie wspierać konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz dialog prowadzony zarówno w regionach górniczych, jak także z rządami krajowymi i sektorem prywatnym. Przewiduje się, że Inicjatywa obejmie grupy reprezentujące władze państwowe, regionalne i lokalne; przemysł węglowy i przemysł oparty na węglu, społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i partnerów społecznych, a także instytucje akademicki.

EBOR będzie kierował koordynacją finansowania, w tym w stosownych przypadkach zapewnianiem własnego finansowania projektów i programów przejściowych. Nie wyklucza to możliwości finansowania projektów i programów przez innych partnerów.

 

"Podejście EBOR dot. transformacji do dzielonej gospodarki (GET) 2021-2025 ma na celu uczynienie większości inwestycji EBOR zielonymi do 2025 r., jako że EBOR osiągnął cel określony we wcześniejszym podejściu GET, tj. udało mu się zwiększyć odsetek zielonych inwestycji do 40 proc. z 24 proc.w 2015 roku" - czytamy.

NFOŚiGW informuje, że zgodnie z Porozumieniem Paryskim i podejściem GET, zapoczątkowana w tym roku własna inicjatywa EBOR na rzecz sprawiedliwej transformacji  ma na celu zapewnienie, że korzyści płynące z przejścia na zieloną gospodarkę będą współdzielone, przy jednoczesnej ochronie wrażliwych krajów, regionów i grup społecznych przed pozostaniem w tyle. EBOR wcieli te idee w życie łącząc swoją fachową wiedzę z zakresu inwestycji w zieloną gospodarkę z koncentracją na aspektach integracji.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]