REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Mobilne laboratoria sposobem na awarie w energetyce

  • 27 października 2020 13:08
  • : : autor: AMC
Reklama

Uzyskane dane pozwalają zarządzać ryzykiem awarii urządzeń, poprzez powiązanie ich stanu technicznego z oceną ważności w systemie, przyspieszają decyzję w zakresie działań - naprawa lub modernizacja lub wymiana. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie wskaźnika awaryjności transformatorów poprzez wydłużenie ich bezawaryjnego okresu eksploatacji – wyjaśnia Krzysztof Durkalec.

Jak działają mobilne laboratoria

Na specjalnie dostosowanych samochodach znajduje się ustandaryzowana aparatura pomiarowa, a całość prac odbywa się w oparciu o szczegółowe wytyczne techniczne, które określają między innymi sposób pobierania próbek oleju, warunki i metodykę przeprowadzania badań oraz zakres oceny i sposób interpretacji wyników.

Żeby mieć pewność, co do poprawności metody uzyskane wyniki były porównywane z wynikami firm zewnętrznych. Co ważne, przed wdrożeniem tego rozwiązania spółka dystrybucyjna realizowała planowe badania kompleksowe transformatorów w ok. 1/3 siłami własnymi, a pozostałą część systemem zleconym. Realizacja projektu umożliwiła rezygnację w 2019 roku ze zleceń zewnętrznych.

W mobilnych laboratoriach wyeliminowana jest konieczność ręcznego przenoszenia otrzymanych wyników z aparatury do komputera. W samochodach zainstalowany jest system integrujący, który umożliwia wydruk gotowego protokołu z przeprowadzonego badania. Dodatkowo wyniki badań diagnostycznych eksportowane są w plikach do Zintegrowanego Systemu Diagnostyki Sieci. System ten jest obecnie bazą danych wszystkich badanych transformatorów – tłumaczy Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja.

Strona 2 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]