WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rewitalizacja przestrzeni miejskich w Katowicach kosztuje grube miliony

  • 18 lutego 2021 13:34
  • : : autor: AMC
Reklama

Zmiany w przestrzeni miejskiej, nowe obiekty oraz kompleksowe remonty – Katowice inwestują w kompleksową rewitalizację miasta. Jak wynika z przygotowanego przez Wydział Rozwoju Miasta sprawozdania za lata 2018-2019, w tym czasie wydano na ten cel ponad 199 mln zł. Działania prowadzone są w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 - informuje Urząd Miasta.

– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Działania prowadzone w tym zakresie w Katowicach dzielą się na podstawowe, czyli te najbardziej kluczowe z punktu widzenia poprawy sytuacji w danym obszarze oraz uzupełniające względem projektów podstawowych. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice, jako obszar rewitalizacji, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, wskazano tereny położone w granicach 8 dzielnic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje tereny z dzielnic takich, jak: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice, Burowiec, Janów i Nikiszowiec. W ramach Programu prowadzone są działania ukierunkowane na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, w sferze: społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie 138 projektów.

 

- Analizując liczbę wszystkich projektów  w relacji do liczby mieszkańców największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: Szopienice-Burowiec, Śródmieście, a następnie Zawodzie – analogicznie jak na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego - czytamy w informacji.

Duży wpływ na zmianę, w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji, wywierają projekty oddolne, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]