WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Dzięki unijnej dotacji z Pionek zniknie bomba ekologiczna

  • 26 lutego 2021 11:43
  • Autor: AMC
Reklama

Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach pochłonie ponad 4,5 mln zł, z czego przeszło 3,8 mln zł będzie stanowiła unijna dotacja. Dzięki dofinansowaniu mazowiecka gmina do końca br. zrealizuje to ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie - informuje NFOŚiGW.

W informacji prasowej czytamy, że celem projektu jest likwidacja zagrożenia ekologicznego oraz zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Gminy Miasta Pionki, wynikającego ze składowania na terenach użytkowanych w przeszłości przez ZTS Pronit niebezpiecznej substancji – nitrocelulozy. Jest to materiał łatwopalny o silnych właściwościach wybuchowych. Zaplanowano całkowite usunięcie i unieszkodliwienie ok. 350 ton nitrocelulozy.

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie ok. 4,8 ha. Usunięcie niebezpiecznych substancji przyczyni się do powstania nowych, biologicznie czynnych terenów leśnych o powierzchni ok. 2,4 ha. Zostaną przywrócone m.in. ich funkcje klimatyczne i izolacyjne.

Zniesienie blokady tych terenów umożliwi ich otwarcie na użytkowanie przez mieszkańców. Obecnie, ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru, obszar, na którym znajduje się nitroceluloza jest całkowicie zamknięty i objęty całodobową ścisłą kontrolą. Po zakończeniu prac projektowych, możliwe będzie bezpłatne i nieograniczone udostępnienie terenu mieszkańcom Pionek oraz wszystkim innym zainteresowanym rekreacją (np. spacerami).

Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

CLJUX
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]