REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Gliwice wydały już ponad 100 mln zł w ramach ochrony przeciwpowodziowej

  • 30 stycznia 2020 14:11
  • : : autor: Jacek Madeja
Reklama

Jak poinformowali przedstawiciele gliwickiego magistratu, ponad 100 mln zł w ciągu ostatnich 8 lat wydał gliwicki samorząd na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Jak argumentują gliwiccy samorządowcy, lokalne podtopienia miasteczka akademickiego po wystąpieniu Kłodnicy z brzegów wiosną 2010 r. czy zalanie budynku Szpitala Wielospecjalistycznego oraz ulic Słowackiego i Zygmunta Starego po gwałtownym wezbraniu wody w Ostropce, latem 2016 r., potwierdzają, że miasto w dużym stopniu jest narażone na powodzie. Odpowiedzią na te wyzwania mają być dwa projekty: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap I” oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap II”, za którymi kryją się działania mające na celu utworzenie spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawę możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów (w tym wynikających z unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta Gliwice.

Realizacja pierwszego z projektów rozpoczęła się z nastaniem 2014 r. i obecnie została wykonana w 95 proc., natomiast zakończenie drugiego planowane jest na koniec 2021 r. i zrealizowane aktualnie w 70 proc. Całkowita wartość obu projektów to 102 mln zł, z czego blisko 68 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Projekty zakładają modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury służącej gospodarowaniu wodami opadowymi na terenie całego miasta, obejmując m.in. ukończony w 2019 r. zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej, którego zadaniem jest ograniczenie spływu wody do Kłodnicy oraz planowany do budowy w latach 2020–2021 zbiornik na Wójtowiance, który ograniczy ryzyko wezbrania wody w Ostropce.

W ramach projektów zaplanowano budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto, budowę sieci kanalizacji deszczowych oraz budowę urządzeń podczyszczających. Dodatkowo, w ramach rozsądnego gospodarowania wodami opadowymi, wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych są przewidziane do wykorzystywania przez Ochotnicze Straże Pożarne, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych dla celów m.in. bieżącego utrzymania, mycia samochodów, podlewania zieleni. Ponadto Miasto Gliwice realizuje politykę „dobrych praktyk” w zakresie gospodarki wodnej oraz w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]