WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energa przyjęła nowy wieloletni plan inwestycji

  • 28 kwietnia 2021 08:45
  • : : autor: AMC
Reklama

Zarząd Energa poinformował informuje, że 27 kwietnia Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030.

- Nowa wersja Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) została przygotowana w związku z ogłoszoną przez PKN ORLEN, akcjonariusza strategicznego spółki, Strategią Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 r. Ponadto aktualizacja WPIS wymagana jest w celu adaptacji do zachodzących i przewidywanych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz aktualizacji planu do bieżącego harmonogramu realizacji projektów inwestycyjnych - informuje Energa.

Zgodnie z nowym pkanem łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Energa  planowane na lata 2021-2030 wynoszą ok. 29,7 mld zł, z czego ok. 13,4 mld zł w latach 2021-2025.

Grupa informuje, że w Linii Biznesowej Dystrybucja w okresie od 2021 do 2030 roku zostanie poniesionych ok. 16,9 mld zł nakładów. Inwestycje będą dotyczyły głównie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci dystrybucyjnej w związku z poprawą niezawodności dostaw energii elektrycznej, przyłączeniem źródeł energii elektrycznej oraz rosnącymi przepływami w sieci, jak również budowy lub rozbudowy sieci związanej z przyłączeniem odbiorców.

Na Linię Biznesową Wytwarzanie Grupa zamierza przeznaczyć ok. 11,8 mld zł w latach 2021-2030, z czego największa część przypadnie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Do Linii Biznesowej Sprzedaż oraz pozostałych spółek zostały alokowane nakłady w kwocie ok. 1,1 mld zł, które obejmują głównie rozwój narzędzi IT, rozwój nowej oferty produktowej oraz inwestycje w obszarze oświetlenia.

Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę Energa muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, dlatego też priorytetem są rentowne inwestycje i stabilność finansowa Grupy.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]