REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Siarzewo - czy Polska znowu złamie unijne prawo?

  • 17 czerwca 2021 14:35
  • : : autor: WWF Polska
Reklama

Jeżeli dojdzie do budowy stopnia wodnego w Siarzewie Polska wejdzie na kurs kolizyjny z prawem UE! Z analizy prawnej WWF Polska wynika, że stopień wodny na Wiśle poniżej tamy we Włocławku, nigdy nie powinien powstać. Decyzja zezwalająca na jego budowę powinna zostać uchylona, zarówno na administracyjnym, jak i sądowym etapie kontroli.  

Jak wskazuje analiza prawna przygotowana przez prawników z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie WWF Polska dla inwestycji SW Siarzewo, decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest niezgodna z przepisami Unii Europejskiej. Naruszenia dotyczą przede wszystkim art. 6 Dyrektywy siedliskowej  oraz art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W związku z tym Fundacja zwróciła się także do Ministra Klimatu i Środowiska o włączenie tej analizy jako dowodu w postępowaniu administracyjnym dotyczącym odwołań od decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. 
Ekspertyza prawna uwzględniając fakt istnienia alternatywnych - korzystniejszych społecznie i środowiskowo alternatyw dla stopnia wodnego na Wiśle wskazuje na kolizję decyzji środowiskowej z obowiązującym prawem. Argumenty, które miały uzasadniać odstępstwa od Dyrektyw są nieprawdziwe. Oto one:

UWAGA, KOLIZJA Z DYREKTYWĄ SIEDLISKOWĄ!

Najważniejszym argumentem podawanym przez Inwestora za budową stopnia był nadrzędny interes społeczny. Konkretnie ochrona przeciwpowodziowa. Tyle, że w opinii samych hydrotechników zajmujących się projektowaniem stopnia wodnego poniżej Włocławka Stopień wodny Siarzewo nie jest budowlą przeciwpowodziową i nie przeciwdziała powodziom. Już przy przejściu wezbrania występującego raz na 10 lat, wszystkie jazy stopnia muszą być otwarte i nie następuje w praktyce żadne istotne ścięcie fali powodziowej (źródło: Jacek Zalewski, 05.04.2021 Co trzeba wiedzieć o stopniu wodnym Siarzewo? Czy warto go budować? Informacja dla proponentów i oponentów projektu zainteresowanych rzetelną wiedzą, a nie tylko konfliktem). 

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]