WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zielone? Nie parkuję! Katowice rewitalizują zieleńce

  • 3 lipca 2021 12:07
  • : : autor: AMC
Reklama

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął rewitalizację zieleńców w ramach akcji Zielone? Nie parkuję! To trzeci, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, element akcji Wyzwanie: parkowanie! W pierwszej kolejności odnowione zostaną tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów - informuje UM w Katowicach.
 
– Akcja Wyzwanie: parkowanie! została podzielona na trzy obszary działań. Najpierw edukowaliśmy źle nieprawidłowo parkujących kierowców, później rozpoczęły się działania dyscyplinujące, a dziś  rozpoczynamy obiecaną przeze mnie rewitalizację rozjeżdżonych zieleńców, które zgłosili katowiczanie. Wierzę, że dzięki naszej akcji i wsparciu katowiczan, damy radę uporać się z tematem nieprawidłowego parkowania, a jednym z efektów będą zieleńce zrewitalizowane w taki sposób, aby uniemożliwić parkowanie na nich. Mam nadzieję, że liczba dotychczas przeprowadzonych interwencji Straży Miejskiej skutecznie odstraszy niepokornych kierowców i nie będą już niszczyli zieleni, ani innej przestrzeni w naszym mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.

W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów – obecnie trwają prace porządkowe w tym rejonie. Następnie rozpoczną się prace odtworzeniowe – zostanie tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zostaną zasadzone krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostaną ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Następna Strzelecka, Tysiąclecia.

W przypadku pozostałych terenów prace będą obejmować odtworzenie trawników i ewentualny montaż dodatkowych ograniczeń w celu zabezpieczenie zieleńców przed ponownym rozjechaniem. Po zakończeniu prac w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów, Zakład Zieleni Miejskiej zajmie się terenami przy ul. Strzeleckiej, a później ul. Tysiąclecia. Wszystkie zgłoszone zieleńce zostaną zrewitalizowane do jesieni.

To już dwa miesiące akcji Wyzwanie: parkowanie. Od początku akcji Straż Miejska przeprowadziła 4129 interwencji związanych z akcją Wyzwanie: parkowanie! Najczęściej interweniują w Śródmieściu oraz na Koszutce.

Urzędnicy przypominają, że do 4 lipca można wypełnić ankietę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Katowic. W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajduje się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania, która obejmuje poszerzoną, już istniejącą Strefę Płatnego Parkowania (oznaczoną kolorem zielonym), jak i planowaną Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania w ścisłym centrum miasta (zaznaczoną kolorem czerwonym). Co ważne, wszystkie pytania dotyczą jedynie obszarów płatnego parkowania (w skrócie – OPP), które zostaną wyznaczone w centralnej części miasta.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]