WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Antysmogowy projekt JSW KOKS

  • 3 września 2021 12:55
  • Autor: AMC
Reklama

NFOŚiGW wsparł finansowo kwotą 80,7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki projekt JSW KOKS  pn. Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które umożliwi oczyszczenie ze związków siarki i amoniaku- gazu koksowniczego (paliwa używanego do opalania wybudowanej w bieżącym roku elektrociepłowni), wyniesie 95 mln zł - czytamy w komunikacie.

Umowę umożliwiającą udzielenie dofinansowania podpisali w siedzibie beneficjenta w Zabrzu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz członkowie zarządu JSW Koks - Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. Preferencyjną pożyczkę przekazano w ramach programu Energia Plus, wprowadzonego z myślą o zmniejszaniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawie jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

- Zasadniczymi celami przedsięwzięcia są: zapewnienie w nowej elektrociepłowni standardów ochrony środowiska BAT- Best Available Techniques, przy zwiększonej wydajności baterii koksowniczej oraz zagwarantowanie ekologicznego paliwa gazowego dla planowanego Bloku Energetycznego w Koksowni Radlin - informuje fundusz.

Budowa instalacji KRAiC (katalicznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa) pozwoli na oczyszczanie nadwyżek gazu koksowniczego wykorzystywanego później jako paliwo gazowe w jednostce kogeneracyjnej nowej ciepłowni. Umożliwi to produkcję ciepła zarówno na potrzeby Koksowni Radlin jak i odbiorców zewnętrznych (Miasto Radlin i Polska Grupa Górnicza - KWK ROW - Ruch Marcel). Efektem spalania gazu ma być również produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż.

- Zdanie realizowane jest technologią BAT i pozwoli między innymi na zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie niezawodności odsiarczania gazu koksowniczego, usprawnieniu procesów demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu oraz schładzanie pary wodnej. Ponadto zapewni wieloletnią, bezawaryjną i bezpieczną pracę ekologicznej instalacji - czytamy w komuniikacie.

Istotą projektu będzie zwiększenie wydajności samej instalacji oczyszczania gazu i odsiarczalni w koksowni (sięgnie ona 45000 m3/h). Dzięki zastosowaniu m.in. nowych urządzeń, pomp, nowej kolumny odkwaszającej (finansowanych ze środków NFOŚiGW), zmniejszy się zużycie surowców pierwotnych (wody), a gaz koksowniczy będzie oczyszczony zgodnie ze standardami BAT.

Rezultat ekologiczny zadania - ilość zaoszczędzonej wody wyniesie 40 997 m3/rok. Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie sprzyjało również poprawie jakości powietrza  w regionie.

Budowa Elektrociepłowni w Koksowni Radlin została ujęta w planach Programu dla Śląska- jednego z kluczowych projektów przewidzianych w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

WTONH
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]