WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Krakowa

  • 4 września 2021 11:29
  • : : autor: AMC
Reklama

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, która jest właścicielem krakowskiej elektrociepłowni, Miejskie Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej dostarczające energię cieplną mieszkańcom oraz Miasto Kraków zawarły porozumienie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Krakowa oraz umożliwienie dostępu do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców - czytamy w informacji prasowej.

Priorytetem zarówno krakowskiej elektrociepłowni, jak i MPEC jest zagwarantowanie mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom stabilnego oraz ciągłego dostępu do ciepła sieciowego.

- Kraków realizuje ambitną politykę klimatyczną. Przeprowadzony w tym roku panel obywatelski pokazał, że mieszkańcy oczekują szybkich i daleko idących odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Panel zarekomendował osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do roku 2050, oraz cele pośrednie - przygotowanie strategii klimatycznej w 2022 r., 30 proc. redukcję emisji do 2030 roku i 80 proc. redukcję emisji do 2040 r. Istotnym elementem strategii klimatycznej jest przebudowa systemu ciepłowniczego miasta na niskoemisyjny. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Podpisane Porozumienie wzmacnia współpracę pomiędzy Miastem Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a PGE Energia Ciepła w ważnym obszarze - transformacji energetyczno-klimatycznej. Ponadto zapewni mieszkańcom miasta bezpieczeństwo energetyczne, co jest jednym z naszych priorytetów – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Ciepła w Krakowie, MPEC i Miasto Kraków zobowiązały się do rozwoju rynku ciepła w Krakowie. Rozszerzona kooperacja jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy spółkami i miastem.

- Będąc liderem rynku ciepła w Polsce wyznaczamy nowe kierunki działania dla branży. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo produkcji i ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców miast, w których mamy swoje elektrociepłownie. Konsekwentnie realizujemy strategię ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE - rozwijamy się, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące. Elektrociepłownie są częścią ekosystemu miast, które wraz z nami uczestniczą w transformacji energetycznej. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym dowodem dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w Krakowie  – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]