WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Razem na rzecz transformacji energetycznej

  • 29 września 2021 13:21
  • Autor: AMC
Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Spółka Gazownictwa zawarły porozumienie o współpracy. Oba podmioty chcą rozszerzać wachlarz wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza. Kooperacja, której efektem ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wpisuje się w strategiczne założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

– W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu – paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE – będą nam absolutnie niezbędne. Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni.  Te dwa cele pomoże nam realizować dzisiejsze porozumienie o współpracy między NFOŚiGW i PSG – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Zakres i charakter wspólnych działań będzie także zgodny z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Energia.

– Umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie zazieleniony, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego. Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Podpisane porozumienie ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Zwiększenie efektywności źródeł ciepła oraz poprawa świadomości użytkowników w zakresie energooszczędnego korzystania z tych źródeł to jeden z kluczowych kroków na drodze do eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której polska rodzina nie może pozwolić sobie na ogrzanie mieszkania czy możliwość ugotowania posiłku. Wspólne działania NFOŚiGW i jednej ze spółek Grupy PGNiG pozwolą na ograniczenia tego zjawiska. Natomiast energetyka przyjazna środowisku to jednocześnie energetyka bardziej ekonomiczna dzięki wyższej efektywności i niższym kosztom społecznym. Zaplecze merytoryczne NFOŚiGW wraz z wiedzą i doświadczeniem PSG pozwolą na realizację wspólnych celów – komentuje Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]