REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Prezes URE powołał nowego Koordynatora ds. negocjacji

  • 2 grudnia 2021 09:12
  • : : autor: AMC
Reklama

Zespołem pracującym na rzecz pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi od 1 grudnia kieruje Izabela Dąbrowska-Antoniak - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

- Przedsiębiorstwa energetyczne oraz odbiorcy paliw i energii nie są równorzędnymi uczestnikami rynku głównie z uwagi na asymetrię informacji. Tylko odpowiednio poinformowany, świadomy swoich praw i obowiązków odbiorca może w pełni i bezpiecznie korzystać z oferty rynkowej oraz skutecznie dbać o swoje interesy. Ma to szczególne znaczenie w dobie przemian jakim podlega sektor energii w związku z transformacją klimatyczno-energetyczną – mówi Rafał Gawin, prezes URE. 

Instytucja koordynatora daje konsumentom dodatkową, pozasądową i polubowną możliwość rozwiązywania sporów z zakładami energetycznymi - dodaje

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 1 grudnia br. powołał Izabelę Dąbrowską-Antoniak na stanowisko Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE. Nowa Koordynator została wybrana w konkurencyjnym naborze, który Prezes URE ogłosił i przeprowadził we wrześniu i październiku, w związku z upływem kadencji poprzedniego Koordynatora.

Izabela Dąbrowska-Antoniak jest z wykształcenia prawnikiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie działając na rzecz ochrony słabszych uczestników rynku: od udzielania porad prawnych, prowadzenia mediacji, i reprezentowania onsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny. Przez 10 lat była związana z Federacją Konsumentów, a od 2015 r. pracowała w Biurze Rzecznika Finansowego.

Instytucję Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE wprowadziła ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jego kadencja  trwa 4 lata. Pierwszy  został powołany przez Prezesa URE w 2017 roku.

Kadencja koordynatora trwa cztery lata. Choć jest powoływany i działa on przy Prezesie URE, to zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, sprawozdania ze swojej działalności przedkłada Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikającego z zawartej z konsumentem umowy i stanowi alternatywę dla ewentualnego wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

Koordynator wszczyna postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]