WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki Unii

  • 24 stycznia 2022 10:08
  • : : autor: AMC
Reklama

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do Energa-Operator w związku z realizacją czwartego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanego na terenie Oddziału w Olsztynie - czytamy w informacji prasowej.

W grudniu 2021 rok zakończona została rzeczowa realizacja projektu Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR.

- Inwestycja miała na celu zwiększenie zdolności do przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 24 MW. Udało się go osiągnąć dzięki budowie nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, przebudowie wyprowadzeń oraz podejść linii kablowych SN z GPZ, wymianie starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe w technologii kablowej. Łącznie projekt obejmował swoim zakresem przebudowę i modernizację blisko 20 km linii elektroenergetycznych. Zmodernizowano 5,454 km i wybudowano 13,959 km nowych sieci SN - informuje spółka.

Zrealizowany projekt wpływa korzystnie nie tylko na możliwość przyłączenia nowych źródeł energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Dzięki jego realizacji wzrośnie niezawodność zasilania (obniżenie ilości i czasu trwania awaryjnych przerw w dostawach) poprzez zastosowanie linii kablowych lub napowietrznych linii izolowanych w Gminach Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg, Ostróda, Dźwierzuty, Miasto Zalewo i Zalewo. Co również przyczyni się do redukcji strat energii elektrycznej w sieci EOP.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]