REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rada Gubernatorów MAEA o bezpieczeństwie jądrowym Ukrainy

  • 4 marca 2022 11:25
  • : : autor: AMC
Reklama

Radawzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wymierzonych przeciwko oraz na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz przeciwko wszelkim innym obiektom jądrowym na Ukrainie. Rada Gubernatorów wskazuje na konieczność zaprzestania tego rodzaju działań w celu zachowania lub niezwłocznego odzyskania przez właściwe władze ukraińskie pełnej kontroli nad wszystkimi obiektami jądrowymi w granicach terytorium Ukrainy uznanych międzynarodowo oraz zapewnienia ich bezpiecznego działania, a także w celu pełnego wznowienia przez Agencję działań w zakresie weryfikacji zabezpieczeń, w tym niezbędnej weryfikacji ewidencji i kontroli materiałów jądrowych.

Rada zwraca się do Dyrektora Generalnego i Sekretariatu o dalsze uważne monitorowanie sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej ukraińskich obiektów jądrowych oraz informowanie Rady Gubernatorów o tych kwestiach w razie potrzeby.

Rada Gubernatorów liczy 35 państw członkowskich. Jest jednym z dwóch, obok dorocznej Konferencji Generalnej, organów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odpowiedzialnych za kierunki jej działań. Rada analizuje i przedstawia Konferencji Generalnej zalecenia dotyczące sprawozdań finansowych, zadań programowych oraz budżetu MAEA. Rozpatruje wnioski o członkostwo w Agencji, zatwierdza standardy bezpieczeństwa MAEA oraz porozumienia w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Polska jest członkiem Rady Gubernatorów w kadencji 2020 – 2022. Dzięki udziałowi w pracach Rady Polska ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]