REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 r.

  • 20 lipca 2022 10:05
  • Opracowała: AMC
Reklama

Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe Ltd. długoterminową umowę serwisową bloku 11 Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW. Umowa LTSA (ang. Long Term Service Agreement) będzie obowiązywała do 2030 r. i obejmuje dwa remonty średnie i jeden remont kapitalny bloku 11, a także diagnostykę, doradztwo techniczne, serwisowanie oraz dostawy części zamiennych. Zakres prac dotyczy  głównych urządzeń turbozespołu parowego i generatora wraz z niezbędnym powiązanym wyposażeniem. B11 należy do najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych jednostek w krajowym systemie energetycznym - czytamy w komunikacie.

Firma Mitsubishi była liderem konsorcjum budującego blok 11 Elektrowni Kozienice, który został oficjalnie oddany do eksploatacji w grudniu 2017 r. Jeden ze światowych liderów branży energetycznej był m.in. dostawcą urządzeń wyspy turbinowej w ramach kontraktu EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction).

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Enea Wytwarzanie oraz Mitsubishi podjęły rozmowy i negocjacje w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czego efektem jest podpisanie umowy, a tym samym kontynuowanie dalszej współpracy przy eksploatacji B11.

Umowa pozwala na optymalizację kosztów oraz skrócenie okresu remontów turbogeneratora. Mitsubishi Power Europe zapewnia priorytetowość dostaw części zamiennych oraz terminowość ich dostaw. Serwisy i remonty będą wykonywane oraz nadzorowane przez specjalistyczne i doświadczone służby techniczne wykonawcy. Aktualna wiedza na temat stanu technicznego turbiny i generatora uzyskiwana będzie na bazie  comiesięcznych raportów z generowanych z systemu nadzoru i monitoringu urządzeń. Wszystko to pozwoli na utrzymanie zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodność eksploatacyjnej jednostki w okresie obowiązywania umowy.

– Blok 11 jest jednostką pokrywającą ponad 3 proc. całkowitego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. W związku z szybkim rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce zachodzi konieczność dysponowania źródłami stabilnymi, pogodowo niezależnymi, które będą stabilizowały Krajowy System Elektroenergetyczny i uzupełniały produkcję źródeł odnawialnych, a w przypadku ograniczenia ich mocy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe - zapewnią nieprzerwane dostawy energii do odbiorców. W celu utrzymania wymaganej dyspozycyjności bloku konieczna jest współpraca z producentem turbiny, dysponującym know-how niezbędnym do wsparcia naszej elektrowni w zakresie monitoringu, dostaw części i realizacji prac remontowych.  Umowa, którą dziś podpisujemy, obejmuje wykonanie przez MPE dwóch remontów średnich i jednego remontu kapitalnego turbozespołu. W okresie niestabilnej sytuacji w Europie, wzrostów cen materiałów i usług posiadanie długoterminowej umowy serwisowej zawartej z dużym i wiarygodnym partnerem przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Grzegorz Kotte, wiceprezes ds. technicznych Enei Wytwarzanie.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]