WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Efektywna energetycznie biblioteka powstanie w Brwinowie

  • 10 sierpnia 2022 13:32
  • Opracowała: AMC
Reklama

Budowa energooszczędnego budynku biblioteki zaplanowana została w Brwinowie. NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcie ok. 1,2 mln zł. Wybudowany obiekt będzie charakteryzować się niższym wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Na wsparcie inwestycji pozwoli program Budownictwo Energooszczędne - informuje fundusz.

W zakres prac wejdzie budowa budynku biblioteki wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji mechanicznej oraz elektryczną. Przewidywana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie blisko 564 m2. Zakres przedsięwzięcia obejmie również odpowiednie zagospodarowanie najbliższego  terenu, w tym m.in.: drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, komunikację pieszą, miejsce do gromadzenia odpadów stałych, wiatę ogrodową, wiatę rowerową, małą architekturę i infrastrukturę techniczną w tym wewnętrzną linię zasilającą z oświetleniem terenu oraz aranżację działki określoną w projekcie zieleni.

Budynek został zaprojektowany w standardzie budynku energooszczędnego o wysokim poziomie szczelności powietrznej. Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z wysokoefektywnym odzyskiem ciepła, powietrzne pompy ciepła, instalację grzewczą i instalację chłodniczą.

- Źródłem ciepła obiektu będzie pompa ciepła, która zabezpieczy potrzeby biblioteki zarówno w zakresie ogrzewania jak i chłodzenia. Latem powierzchnie grzewczo/chłodzące służyć będą do schładzania pomieszczeń (dzięki zastosowaniu rewersyjnej formy pompy ciepła). Na niskiej części dachu od strony południowej zostanie ponadto umieszczonych 26 paneli fotowoltaicznych - informuje NFOŚiGW.

Projekt wpłynie na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, w tym przypadku biblioteki (o 52,80 GJ/rok) a także spowoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery (o 2,39 ton/rok).

Ilość wytworzonej ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej wyniesie 5,89 MWh/rok, a energii cieplnej 40,03 GJ/rok. Pozwoli to jednocześnie na regularne oszczędzanie obu rodzajów energii (1,28 MWh energii elektrycznej oraz 41,51 GJ energii cieplnej na rok).

Uzyskane rezultaty ekologiczne inwestycji będą miały wpływ na poprawę stanu powietrza, co z kolei będzie miało znaczenie dla funkcjonowania okolicznego ekosystemu. Część Gminy Brwinów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu. Budowa biblioteki oraz zagospodarowanie terenu poprawi komfort życia mieszkańców okolicy, a promocja projektu może wpłynąć na lokalną świadomość dotyczącą ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych sposobów ogrzewania budynków.

Ukończenie budowy biblioteki przewidziano na wrzesień 2023 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]