REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Jak głośne są wiatraki?

  • 25 sierpnia 2022 10:54
  • Opracowała: AMC
Reklama

Wszystkie planowane inwestycje, nie tylko parki wiatrowe, muszą spełniać restrykcyjne normy hałasu, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w publikacji  pt. Energetyka wiatrowa - fakty.

W przypadku parków wiatrowych nie mamy do czynienia z „innym”, specyficznym źródłem hałasu. Emitują one identyczne dźwięki jak powszechnie używane urządzenia.

- Co więcej, dźwięki emitowane przez turbiny docierają do najbliższych zabudowań mieszkalnych bardzo osłabione na przykład przez przebytą odległość, ściany domów czy zalesienie. W efekcie, dobrze zaprojektowany i właściwie zlokalizowany park wiatrowy będzie (nawet w chwilach działania z maksymalną mocą) powodował hałas w miejscu bytowania ludzi na podobnym poziomie, jaki powodują powszechnie używane sprzęty domowe, np. pralka, lodówka czy zmywarka. Warto zaznaczyć, iż jest to poziom dźwięku mierzony na zewnątrz budynku, ponieważ poziom dźwięku docierający do wnętrza domu – będzie o wiele niższy - czytamy w publikacji.

PSEW przypomina, że zmierzenie i określenie poziomówhałasu, a także ich porównaniedo poziomów przyjętych przez polskieprawo oraz określone przez ŚwiatowąOrganizację Zdrowia jako bezpieczne i nieuciążliwe, nie stanowi obecnie żadnego problemu.

- Ocenę zagrożenia hałasem prowadzi się na etapie projektowania parku wiatrowego oraz w trakcie opracowywania raportu stanowiącego niezbędny dokument do uzyskania decyzji środowiskowych. Normy akustyczne, po zmianie prawa w 2012 r., są dla turbin wiatrowych dużo bardziej restrykcyjne niż np. dla dróg i kolei - czytamy.

Producenci turbin wiatrowych mają do spełnienia szereg szczegółowych wytycznych i norm, ściśle określających poziom natężenia dźwięku, który dana turbina może emitować na terenach ochrony akustycznej, czyli także w pobliżu siedzib ludzkich. Dzięki tym restrykcyjnym wytycznym turbiny są na tyle ciche, że nawet bezpośrednio pod działającą turbiną możliwa jest swobodna rozmowa.

- Dźwięki, które powstają w wyniku działania turbin i które docierają do terenówzamieszkanych, zbliżone są do poziomów tła, czyli odgłosów towarzyszących ludziom na co dzień - czytamy. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]