WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zbadają, dlaczego pojawiły się złote algi

  • 31 sierpnia 2022 09:31
  • Opracowała: AMC
Reklama

Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę przeciwpowodziową mieszkańców i przeciwdziałanie skutkom suszy. Obowiązuje nas międzynarodowa umowa polsko-niemiecka z 2015 r., dlatego prace na Odrze, zgodnie z wydaną decyzją środowiskową, będą skutecznie realizowane – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, podczas 20. posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Środowiska w Bad Saarow.

Organizatorem 20. posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska była strona niemiecka. Stronę polską reprezentowali m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. W spotkaniu wzięli także udział generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski oraz zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk.

Pierwsza część spotkania dotyczyła tematu, który w ostatnich dniach zdominował relacje polsko-niemieckie – bilateralnej współpracy w związku z sytuacją na rzece Odrze. Podsumowano aktualny stan prac zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W trakcie dyskusji omówiono także informacje uzyskane od ekspertów, instytutów badawczych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Strony potwierdziły, że sytuacja na Odrze normalizuje się, ale nadal wymaga monitorowania przez odpowiednie służby, co jest zapewnione.

Zgodnie z polską propozycją ustalono, że kompleksowy raport diagnozujący przyczyny zdarzenia zostanie opublikowany do 30 września br.

Podczas spotkania potwierdzono, że w badanych próbkach z rzeki Odry polscy i niemieccy eksperci stwierdzili olbrzymie ilości rzadko występujących złotych alg. Ich masowe zakwity powodują pojawienie się toksyn zabijających ryby i mięczaki.

Strona 1 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]