REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

TAURON z uzupełnionym zarządem

  • 5 września 2022 15:47
  • Opracowała: AMC
Reklama

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia  powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko wiceprezesa ds. handlu oraz Bogusława Rybackiego na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzana majątkiem- informuje spółka.

Tomasz Szczegielniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w ENEA.

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, będąc również członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od lipca do listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie był również sekretarzem Rady Ministrów, zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz Urzędzie Patentowym RP. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Enea Trading, Grupa Azoty ZAK.

Bogusław Rybacki to absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Od lipca 2020 r. do sierpnia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec.

Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, między innymi: Dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, Dyrektora Handlu i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych.

W 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TermHydral – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]