REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Stalexport z wyższymi dochodami mimo rekordowych cen paliw

  • 8 listopada 2022 08:47
  • Opracowała: AMC
Reklama

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się w analizowanym okresie sprawozdawczym o ok. 15,2 proc., w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 i wyniosły 307,3 mln zł, z kolei zysk netto wzrósł o 2,1 proc. – do poziomu 99,5 mln zł - informuje spółka.

Jest to pochodną przede wszystkim wzrostu ruchu na autostradzie wynikającego z zakończenia stanu epidemii COVID-19 i związanych z nim obostrzeń.

Ogółem natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 w trzech kwartałach 2022 roku zwiększyło się o 10,9 proc. i wyniosło ok. 47,5 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy zarówno pojazdów osobowych (11,7 proc.), jak i ciężarowych (7,2 proc.).

Wzrost poziomu ruchu przełożył się na zwiększenie przychodów z poboru opłat za przejazd zarządzaną przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska autostradą A4 Katowice-Kraków. W trzech kwartałach 2022 roku wyniosły one 303,9 mln zł, o 15,3 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 13,6 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, natomiast o 18,2 proc. – pojazdami ciężarowymi.

Na wzrost przychodów z tytułu poboru opłat, poza wyższym natężeniem ruchu, wpływ miały także zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wprowadzone 4 lipca 2022 r.

- Na wynik III kwartałów 2022 roku wpływ miały ponadto wyższe koszty własne sprzedaży (141 mln PLN w roku 2022 vs. 89 mln PLN w roku 2021), w których ujęto wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (56,8 mln PLN w roku 2022, 10,9 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego), będące konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym w perspektywie prac, jakie spółka jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji - czytamy w komunikacie.

Przez trzy kwartały 2022 roku kontynuowane były działania w kierunku dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, których udział w transakcjach ogółem wynosi już ok. 43 proc. Do operatorów videotollingu – Autopay, SkyCash oraz IKO – dołączył mPay. Użytkownikom koncesyjnej A4 udostępniono kolejne bramki do płatności automatycznych. Obecnie na obu placach poboru opłat (w Mysłowicach i Balicach) w każdym kierunku jazdy funkcjonują po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass, w tym osobna dla pojazdów ciężarowych.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]