REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  • 8 listopada 2022 10:41
  • Opracowała: AMC
Reklama

Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ważnym programem realizowanym przez WFOŚIGW w Warszawie od 2020 r. jest aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazowieckiego. W 2022 r. Fundusz zaplanował na jego realizację ponad 2 mln zł. Jednostki otrzymują wsparcie finansowane na przygotowanie dzieci i młodzieży do służby w OSP oraz propagowanie inicjatyw związanych z ochroną przeciwpożarową. Środki są wykorzystywane na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, a także sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia młodych druhów. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odgrywają ważną rolę w swoich społecznościach. Angażują się w lokalne inicjatywy i gwarantują rozwój jednostek OSP w przyszłości.

Dofinansowanie termomodernizacji jednostek OSP
W ramach działań związanych z ochroną powietrza WFOŚIGW w Warszawie dofinansowuje termomodernizację budynków OSP, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 4 mln zł. Dotacje zmieniają nie tylko wygląd remiz OSP na Mazowszu. Inwestycje pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2. Jednostki instalują m.in. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. To wpływa na zmniejszenie rachunków i poprawę jakości powietrza.

Zakup agregatów prądotwórczych wysokiej mocy
W 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program w ramach, którego jednostki OSP z województwa mazowieckiego mogą uzyskać dotacje na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności tych urządzeń w każdym powiecie województwa. Agregaty dużej mocy w sytuacjach kryzysowych zapewnią dostęp do zasilania np. szpitalom i szkołom. Wnioski przyjmowane w programie są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek. W 2022 r. Fundusz zaplanował na ten cel 1,17 mln zł.

Wsparcie 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP
W 2022 r. szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowało w swoich budżetach ponad 119 mln zł na wsparcie i doposażenie jednostek OSP w całym kraju. Blisko 65 mln zł z tej kwoty to środki własne Wojewódzkich Funduszy. Pozostała część to środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strona 4 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]