REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Spory zysk mimo dużych inwestycji

  • 14 listopada 2022 08:22
  • Opracowała: AMC
Reklama

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r wyniósł ok. 1,9 mld zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65  mld zł, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld zł - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r.

Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 roku ok. 2,3 mld zł. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld zł.

Zgodnie z szacunkami EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln zł wobec 685 mln zł osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały przeniesione w cenach energii elektrycznej.

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln zł, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla) i  uprawnień do emisji CO2, które nie zostały skompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego i energii elektrycznej. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln zł.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]