REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Trzy elektrownie PGE Energia Odnawialna z kontraktami rynku mocy

  • 29 grudnia 2022 10:32
  • Opracowała: AMC
Reklama

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, zakontraktowała trzy jednostki wytwórcze w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027. Operator systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wstępnie zawarł umowy  na świadczenie usług mocowych przez elektrownie Porąbka-Żar, Solina i Tresna z gwarantowaną ceną 406,35 PLN/kW/rok. Łączna moc zawartych kontraktów wyniosła ponad 300 MW - informuje spółka.

W ramach obowiązującego w Polsce mechanizmu rynku mocy zawierane są kontrakty na rok, pięć i piętnaście lat. Dodatkowo, jeśli jednostki wytwórcze spełniają standardy emisyjne, wieloletnie umowy mogą zostać wydłużone o dodatkowe dwa lata (tzw. green bonus).

Co ważne, kontrakty piętnastoletnie mogą być zawierane jedynie przez nowe elektrownie, pięcioletnie przez obiekty zmodernizowane, a umowy jednoroczne są dedykowane jednostkom istniejącym.

W wyniku ostatniej aukcji, PSE zawarły dwie umowy obejmujące Elektrownię Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar. Pierwsza, siedmioletnia, która zacznie obowiązywać od 2027 r.  dotyczy modernizowanego hydrozespołu nr 3. Jej główną zaletą jest zabezpieczenie przychodów spółki w dłuższym okresie, a tym samym poprawa opłacalności przeprowadzanych modernizacji. Druga, roczna jest dedykowana hydrozespołowi nr 2.

Kontrakty jednoroczne zostały zawarte również na świadczenie usług przez hydrozespół nr 1 Elektrowni Szczytowo-Pompowej Solina  oraz turbozespół nr 1 elektrowni wodnej Tresna.

Rynek mocy w Polsce jest mechanizmem rynkowym mającym za zadanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej. Jednostki wytwórcze, które zostały nim objęte są zobowiązane do pozostawania w gotowości do wytwarzania energii elektrycznej oraz dostarczenia jej do systemu w okresie przywołania (braku nadwyżki mocy dostępnej dla PSE) za odpowiednim wynagrodzeniem. Wybór jednostek rynku mocy jest dokonywany w wyniku aukcji, które wygrywają podmioty oferujące najniższą cenę.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]