REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE z kredytem powiązanym z ratingiem ESG

  • 3 marca 2023 10:41
  • Opracowała: AMC
Reklama

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę kredytową do kwoty 2,3 mld złotych. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, w tym realizację inwestycji zgodnie z długoterminową strategią Grupy PGE, zmierzającą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koszt finansowania będzie zależny od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję - czytamy w komunilacie.

- Umowa kredytowa ma dla nas szczególny wymiar ponieważ bezpośrednio wiąże koszt finansowania z ratingiem ESG Grupy PGE. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju PGE realnie umożliwia nam tańsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Jest to kierunek, w którym Grupa PGE będzie podążać, tym samym ograniczając koszty transformacji energetycznej w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Banki wchodzące w skład konsorcjum udzielającego kredyt to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 26 lutego 2027 r. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Aktualnie PGE posiada ratingi na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), oba z perspektywą stabilną.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]