REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe

  • 15 maja 2023 10:11
  • Opracowała: AMC
Reklama

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku. Powtarzalny Wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniosła około 2,32 mld złotych. Nakłady inwestycyjne miały wartość około 1,53 mld złotych, o 70 procent więcej niż w I kwartale roku 2022.

- W I kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 miliardy złotych niż w I kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld złotych na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. Dodatkowo, stale inwestujemy w budowę oraz modernizację nowoczesnej infrastruktury energetycznej, która będzie służyć Polakom przez lata. W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld złotych zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z szacunkami, najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja – 1,27 mld złotych (wobec 0,80 mld złotych w I kwartale 2022 roku), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 570 mln złotych), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót wyniosła -0,34 mld złotych (strata), w porównaniu do 0,50 mld złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld złotych wobec 0,44 mld złotych osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 roku, gdy wyniosła ona tylko 0,20 mld złotych w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]