REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rola gazu LPG w ekologicznym przyszłościowym transporcie

  • 22 sierpnia 2023 14:19
  • Tekst sponsorowany
Reklama

Unia Europejska planuje do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Duży udział w realizacji tego celu powinna mieć branża LPG. Aktualnie gaz płynny zasila flotę ponad 8 milionów pojazdów w Europie. Aż 33% użytkowników LPG to osoby i firmy korzystające z pojazdów zasilanych autogazem.

Z tego artykułu dowiesz się:

* Jak LPG pomaga zmniejszyć emisję szkodliwych związków?
* Jak ograniczyć emisję CO2 dzięki LPG?

Jak LPG pomaga zmniejszyć emisję szkodliwych związków?

Gaz LPG to paliwo o niskiej zawartości węgla w porównaniu do benzyny i oleju napędowego. Wynika to z faktu, że składa się z propanu i butanu. Benzyna jest złożona z cząsteczek węglowodorów ciekłych. W efekcie jest bogatsza w węgiel niż LPG. Produkty spalania benzyny oraz oleju napędowego zawierają większy procent cząstek tlenku węgla niż gaz płynny. Zawartość nierozłożonych węglowodorów jest znacząco niższa podczas spalania LPG. Gaz ten tworzy z powietrzem mieszaninę bardziej homogeniczną w porównaniu do benzyny. W ten sposób poprawia się jakość procesu spalania. W przypadku zasilania LPG wskaźnik AFR (Air Fuel Ratio), czyli stosunek objętości powietrza do paliwa w komorze spalania, jest wyższy. Jest to skutkiem większego zapotrzebowania na powietrze w stosunku do „tradycyjnego” paliwa.

Jakie znaczenie w kontekście ekologii ma gaz dla firm? Dzięki LPG redukcja zanieczyszczeń w transporcie może osiągnąć odpowiednio:

* 10-15% dla CO2,
* 20% dla CO,
* 60% dla węglowodorów.

Najbardziej szkodliwym produktem spalania paliw kopalnych są tlenki azotu. Są one niebezpieczne same w sobie. Dodatkowo po opuszczeniu rury wydechowej wchodzą w reakcję z węglowodorami, tworząc ich toksyczne odmiany. To przyczynia się do powstawania smogu oraz kwaśnych deszczy. Propan-butan jest wolny od azotu paliwowego. Obecność tych związków podczas spalania LPG jest dużo niższa niż w przypadku oleju napędowego lub benzyny. Powszechna dystrybucja gazu w branży transportowej jest źródłem czystej energii. Emisja związków węgla z LPG jest niższa o 20% niż w przypadku benzyny.

Jak ograniczyć emisję CO2 dzięki LPG?

Możliwości finansowe użytkowników indywidualnych oraz przedsiębiorców w praktyce wykluczają wariant zastąpienia aut spalinowych pojazdami elektrycznymi. Koszty z tym związane są aktualnie zbyt wysokie. Jednocześnie utylizacja starych aut również byłaby wielce szkodliwa dla środowiska. W tej sytuacji realne wydają się dwie drogi:

* faktyczne obniżenie zużycia paliwa w nowych pojazdach przez udoskonalenie procesu spalania oraz wdrożenie na szeroką skalę napędu hybrydowego,
* montaż instalacji LPG w używanych pojazdach.

Gaz dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców to paliwo znacznie tańsze od benzyny i oleju napędowego. Koszty eksploatacji aut z LPG są niższe średnio o 40%. Popularyzacja takich rozwiązań spowoduje realny wpływ społeczeństwa na poprawę jakości powietrza.

LPG w hurcie zyskuje coraz większą popularność wśród firm transportowych. Gaz płynny jest uniwersalnym paliwem, które można także wykorzystać do ogrzewania obiektów firmowych. Dla osiągnięcia celu pełnej dekarbonizacji niezbędny będzie dalszy, dynamiczny rozwój sposobów wykorzystania LPG oraz bio LPG w branży transportowej i innych gałęziach przemysłu.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]