REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Co to jest system zarządzania energią HEMS?

  • 29 stycznia 2024 12:02
  • Tekst sponsorowany
Reklama

Może się okazać, że korzyści wynikające z produkcji prądu przez własną instalację fotowoltaiczną są niższe, niż oczekiwaliśmy. Może to wynikać z niewłaściwego zarządzania przepływem energii w domowej sieci. Nowoczesne rozwiązania mogą zoptymalizować działanie naszej instalacji i przyczynić się do obniżenia rachunków.

System HEMS, czyli domowy system zarządzania energią (z ang. Home Energy Management System), to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które poprzez integracje różnych wykorzystywanych w domu urządzeń jest w stanie kontrolować poziom zużycia energii w domu i w inteligentny sposób nią zarządzać.

System, zbierając dane z poszczególnych urządzeń elektrycznych używanych w domu oraz z instalacji fotowoltaicznej, potrafi ocenić, kiedy produkcja prądu jest największa i wykorzystać ją do zasilania urządzeń, przekazać do magazynu energii lub przekazać do sieci.

Zarządzanie autokonsumpcją energii elektrycznej

System HEMS najczęściej instalowany jest w domach wyposażonych w mikroinstalację fotowoltaiczną. Zadaniem systemu HEMS jest zwiększenie opłacalności montażu fotowoltaiki poprzez sterowanie zużyciem energii przez poszczególne sprzęty w taki sposób, aby ją jak najbardziej efektywnie wykorzystać. Nadrzędnym celem systemu jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu efektywności energetycznej.

System zarządzania energią monitoruje pracę instalacji fotowoltaicznej, sprawdza, ile energii jest generowane w danej chwili oraz jakie jest jej zużycie. System tak zarządza urządzeniami, aby w pierwszej kolejności wykorzystywać energię wyprodukowaną przez własną instalację i zwiększyć tzw. autokonsumpcję.

Gdy produkcja prądu będzie największa, HEMS może włączyć takie urządzenia jak pralka, zmywarka czy ładowarka samochodu elektrycznego. Może też sterować pracą ogrzewania i klimatyzacji, aby wykorzystać produkowany prąd i osiągnąć komfortową temperaturę przed naszym powrotem do domu.

Nadwyżka wyprodukowanej energii może zostać przekierowana przez system do magazynu energii, z którego będziemy korzystać w godzinach o mniejszym nasłonecznieniu. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb gospodarstwa domowego produkowany przez nas prąd będzie przekazywany do sieci energetycznej.

Jak działa system HEMS?

Domowy system zarządzania energią pozwala połączyć w jedną sieć wszystkie urządzenia elektryczne używane w domu, które produkują, magazynują oraz zużywają energię. Dzięki niemu możemy w czasie rzeczywistym monitorować pracę urządzeń, w tym poziom produkcji prądu i kontrolować zużycie energii w domu. Dzięki otrzymanym z systemu informacjom możemy konsumować większą ilość energii w okresie, kiedy instalacja wytwarza jej najwięcej i ograniczać zużycie, gdy prąd jest pobierany z sieci.

Otrzymując pełne dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne urządzenia, możemy łatwo ocenić, które z nich potrzebują najwięcej prądu oraz oszacować, kiedy będzie opłacalna ich wymiana na energooszczędne.

System HEMS pozwala również na efektywne wykorzystanie energii i minimalizację jej strat poprzez automatyczną regulację urządzeń pracujących w systemie. System może np. zarządzać oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją, aby dostosować ich pracę do naszych potrzeb i ograniczyć ich działanie w momencie, gdy nie są przez nas wykorzystywane.

Z czego składa się system?

System HEMS nie jest jednym urządzeniem wpinanym do domowej instalacji elektrycznej. Składa się na niego kilka elementów, które współpracując ze sobą, są w stanie:

* monitorować zużycie energii poprzez poszczególne urządzenia oraz poziom jej produkcji przez domową instalację fotowoltaiczną,

* analizować zbierane dane i przewidzieć, kiedy wystąpi największe zapotrzebowanie na energię, aby wcześniej zmagazynować jej odpowiednią ilość,

* automatycznie sterować pracą urządzeń w zależności od naszych potrzeb, preferencji, ale również warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia, aby zoptymalizować ich działanie,

* umożliwić mieszkańcom zdalne sterowanie poszczególnymi urządzeniami i układami.

Właściwa praca systemu jest możliwa poprzez instalację w domu inteligentnego licznika energii, który oprócz mierzenia zużycia, monitoruje i zbiera dane. Na ich podstawie opracowywane są później informacje dotyczące naszych preferencji oraz harmonogramu użycia poszczególnych urządzeń.

Aby system mógł zbierać dane z poszczególnych urządzeń oraz kontrolować ich pracę, konieczny jest montaż kontrolerów i czujników. Dzięki nim możliwa jest automatyzacja oraz zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, ładowarką do samochodu elektrycznego oraz innymi sprzętami elektrycznymi.

Całość pracy systemu możemy kontrolować dzięki jednostce sterującej. To z nią będzie się komunikować aplikacja mobilna, która umożliwi nam zdalne sterowanie urządzeniami, jeśli w danej chwili będziemy potrzebowali zmienić ustawienia lub przełączyć się na tryb manualny z automatycznego.

Systemy HEMS zyskują na popularności dzięki temu, że skutecznie przyczyniają się, do obniżenia naszych wydatków na energię elektryczną. W zależności od ilości i rodzaju używanych w domu odbiorników prądu koszt montażu może się szybko zwrócić, a dodatkowo możemy skorzystać z dotacji pokrywających część wydatków.

780
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]