REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energa z wysokim ratingiem za wpływ na środowisko

  • 11 marca 2020 12:50
  • : : autor: PARA
Reklama

Aż 42 punkty otrzymała Energa w ratingu agencji Vigeo Eiris za działania w obszarach: społecznym, środowiskowym i ładu organizacyjnego. Wysoka ocena podnosi wiarygodność Grupy Energa wśród instytucji finansowych i wpływa na koszt obsługi „zielonego kredytu”.

Na początku marca 2020 r. międzynarodowa agencja Vigeo Eiris – spółka zależna agencji Moody’s, ogłosiła swój rating. Instytucja specjalizuje się w ocenach przedsiębiorstw według kryteriów społecznych i środowiskowych, jak również specyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Grupa Energa znalazła się na 41 pozycji wśród 66 przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i gazu.

– Uzyskanie tak dobrej punktacji w ratingu Vigeo Eiris, instytucji poważanej zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych, to dla nas duże osiągniecie. Potwierdza nie tylko naszą wiarygodność wśród instytucji finansowych, ale jest także dowodem na to, że nasze działania w obszarze odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju spotkały się z powszechnym uznaniem – ocenia Marek Kasicki, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. finansowych – Ma to dla nas szczególne znaczenie. Utwierdza nas, że nasza strategia, nastawiona na kwestie środowiskowe, partnerskie relacje z klientami, lokalnymi społecznościami, a także pracownikami idzie w dobrym kierunku.

Agencja oceniła Energę w trzech obszarach, tj. ochrony środowiska, ładu organizacyjnego i działalności społecznej. Najwyższą ocenę, powyżej średniej, Grupa otrzymała aż za trzy składowe dotyczące ochrony środowiska. Doceniono tu wprowadzenie w kluczowych spółkach zintegrowanego systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme), a także strategię środowiskową i wydajne gospodarowanie surowcami, już od etapu projektowania poprzez produkcję, konsumpcję aż do zbierania i zagospodarowania odpadów, a także działania na rzecz ochrony fauny i flory oraz utrzymania stabilności ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej.

Wysoko oceniony został też prowadzony przez spółki Grupy Energa dialog społeczny z interesariuszami przy realizowanych procesach inwestycyjnych i przy przygotowaniu raportu CSR. Równie wysoko, powyżej średniej w sektorze oceniono troskę o prawa człowieka. Dobrą pozycję przyniosły Enerdze  stosowane mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeks etyki, system zarządzania zgodnością, a także wysoka ocena jakości pracy, uwzględniająca wdrożenie elastycznego czasu pracy i możliwości pracy w domu.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]