WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa Tauron: Solidne wyniki finansowe

  • 2 kwietnia 2020 10:41
  • : : autor: PARA
Reklama

Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisów aktualizujących w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld zł, a ich wpływ na wynik finansowy netto wyniósł (838) mln zł. W rezultacie Grupa zanotowała 11 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wartość dokonanych odpisów nie miała wpływu na wynik EBITDA.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w 2019 r. wyniosły 4,1 mld zł i były o 8 proc. wyższe w porównaniu zpoprzednim rokiem (3,8 mld zł). Wzrost spowodowany był głównie wyższymi nakładami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 383 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 67 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 1,78 mld zł, a największe środki zostały przeznaczone na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (996 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (667 mln zł). Podobny poziom inwestycji zrealizowano w segmencie Wytwarzanie, w którym nakłady wyniosły 1,68 mld zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (1,02 mld zł).

Grupa Tauron utrzymuje stabilną sytuację finansową, a wskaźnik dług netto/EBITDA (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,9 mld zł) pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,81x. W grudniu 2019 r. Tauron zawarł umowę kredytu na kwotę 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo, z której środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy związanych między innymi z energetyką odnawialną oraz rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnych.

W lutym 2020 r. Tauron i Santander Bank Polska podpisały umowę programową na emisję obligacji, dzięki której Tauron ma możliwość emisji do łącznej kwoty 2 mld zł.

Strona 3 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]