WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Znikający telemarketerzy, czyli jak nie dać się skontrolować

  • 3 kwietnia 2020 15:21
  • Autor: PARA
Reklama

Na niecodzienny pomysł wpadła zajmująca się telemarketingiem spółka z Katowic. Kiedy dowiedziała się o planowanej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych - zlikwidowała się, a jej telemarketerzy zniknęli.

Sposób "na likwidację" wydawał się genialnie prosty, ale zawiódł. Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo właścicielowi spółki grozi za to odpowiedzialność karna.

Prezes UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych w ukaranej spółce, w związku z ustaleniami dokonanymi w toku innej kontroli przeprowadzonej w firmie, która prowadzi działalność telemarketingową. Ustalono, że firma ta ma podpisaną z Vis Consulting umowę o współpracy w zakresie outsorcingu usług telemarketingowych. Dlatego też, organ nadzorczy uznał za konieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie, który faktycznie wykonywał połączenia telefoniczne i przetwarzał dane.

Kontrolerzy UODO udali się pod wskazany w KRS adres, ale po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli, nikogo nie zastali. Na miejscu była jedynie firma, która wynajmowała Vis Consulting powierzchnię biurową (tzw. wirtualne biuro). Kontrolerom udało się jednak telefonicznie skontaktować z Vis Consulting. Od pełnomocnika firmy usłyszeli, że kontrola nie może się odbyc. Sytuacja powtarzała się przez dwa kolejne dni, a kiedy kontrolerzy znów spróbowali się skontaktować z firmą, usłyszeli, że jej władze podjęły uchwałę o likwidacj. 

W ocenie Prezesa UODO spółka z Katowic nie realizuje obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w co najmniej zamierzony sposób unika poddania się kontroli organu nadzorczego. Spółka naruszała tym samym przepisy, mówiące o współpracy z organem nadzorczym i umożliwieniu temu organowi dostępu do wszystkich danych osobowych i wszelkich informacji.

Prezes UODO uznał więc, że zostały spełnione przesłanki, by nałożyć na spółkę karę pieniężną. Ustalając jej wysokość organ nadzorczy nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, mających wpływ na wysokość kary. Urząd zawiadomił również o sprawie Prokuraturę Rejonową w Katowicach, a ta, w związku z udaremnianiem lub utrudnianiem prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych skierowała akt oskarżenia przeciwko prezesowi spółki do sądu. Za celowe naruszanie przepisów RODO może mu grozić do dwóch lat więzienia.

Do Prezesa UODO docierają liczne sygnały świadczące o nieuczciwej praktyce firm telemerketingowych. Firmy te w wielu przypadkach stały się dużym problemem dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych. Gdy abonent pyta o to skąd telemarketer ma jego numer telefonu, osoba dzwoniąca rozłącza się albo informuje, że numer wylosował system. W niektórych przypadkach, co rzetelniejszy telemarketer informuje, że jego pracodawca nie ma własnej bazy danych z numerami, ale jedynie system, który łączy się z bazą innej firmy i z niej wybiera numer. Telemarketer nie widzi numeru, gdyż połączenie następuje za pośrednictwem systemu dostarczanego przez inny podmiot.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

BHFXE
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]