REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Sprawiedliwa transformacja Górnego Śląska przy wsparciu naukowców

  • 20 stycznia 2020 12:22
  • Autor: AMC
Reklama

Na Uniwersytecie Śląskim zawiązała się interdyscyplinarna Grupa Badawcza Sprawiedliwej Transformacji. Cel to naukowe wsparcie dla racjonalnej polityki publicznej.

- Zmiany klimatyczne to teraz temat numer 1. Regiony pogórnicze, w tym Śląsk, mają szanse na miliardy euro na dostosowanie. Dla Uniwersytetu Śląskiego, jako największej uczelni w regionie, to szansa na włączenie się w te przemiany wszystkim tym, co mamy najlepszego, czyli zasobami intelektualnymi, naszymi badaczami, doświadczeniami z poprzednich lat transformacji Śląska, która choć była dokonywana z innych przyczyn, bo przede wszystkim ekonomicznych, a nie środowiskowych, niemniej stanowi ogromny bagaż doświadczeń – podkreślał prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Zadaniem grupy będzie podjęcie intensywnych wysiłków badawczych i edukacyjnych, a także nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i partnerami społecznymi, zainteresowanymi prowadzeniem badań nad zagadnieniami sprawiedliwej transformacji.

Uniwersytet Śląski, jako największa uczelnia w regionie, za istotną część swojej misji uznaje odegranie istotnej roli w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji sprawiedliwej transformacji, przydatnej zarówno dla Górnego Śląska, jak i innych regionów europejskich, które stoją w obliczu konieczności przekształceń gospodarki, stylu życia, kultury i wartości społecznych.

Członkowie grupy podkreślają, że transformacja wymaga nie tylko pieniędzy, ale także przemyślanego, kompleksowego i społecznie uzgodnionego planu.

- Jego opracowaniu i wdrożeniu powinny towarzyszyć wielopłaszczyznowe badania diagnostyczne oraz wypracowanie scenariuszy i modeli wskazujących na spodziewane korzyści i koszty zgodnie z zasadami racjonalnej polityki publicznej opartej o dowody i rzetelną wiedzę naukową – podkreślają członkowie grupy.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (wyłączono)
Mogą Cię zainteresować

REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]