WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

W Lublinie słońce zasili oczyszczalnię ścieków

  • 20 maja 2020 09:14
  • : : autor: PARA
Reklama

Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie powstaje wielka farma fotowoltaiczna.  Elektrownia zasilająca w energię słoneczną oczyszczalnię zacznie działać na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Obecnie trwa montaż paneli fotowoltaicznych. 

- Wrażenie robi skala inwestycji i jej efekt ekonomiczny. Równocześnie projekt doskonale wpisuje się w zaawansowane działania proekologiczne na rzecz pozyskiwania czystej energii słonecznej. Ogromnym atutem naszego regionu jest bowiem największe, w skali kraju, nasłonecznienie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie przewiduje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 5 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna o wadze blisko 102 ton dźwignie 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp.

- Rocznie przewidziana jest produkcja energii elektrycznej na poziomie 2000 MWh, co – dla zobrazowania skali przedsięwzięcia – pozwoliłoby zaspokoić potrzeby ok. 1000 miejskich gospodarstw domowych – mówi Sławomir Matyjaszczyk. Prezes Zarządu MPWiK w Lublinie.

Inwestycję w wysokości ok. 8 mln zł finansuje MPWiK. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 5-6 lat - przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej).

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostaną panele monokrystaliczne typu RISEN SOLAR RSM60-6-305 Wp, firmy RISEN, o sprawności 18,6 proc. i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek  o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Będą one zintegrowane z 46. inwerterami HUAWEI SUN2000_36KTL o maks. mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Inwertery służą do zmiany prądu stałego w prąd przemienny, który zasili urządzenia oczyszczalni. Panele będą nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje maksymalny uzysk energii elektrycznej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]