REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Enea planuje zaangażowanie w farmy wiatrowe na Bałtyku

  • 4 czerwca 2020 14:34
  • Autor: AMC
Reklama

Grupa Enea i hiszpański koncern energetyczny Iberdrola podejmują współpracę dotyczącą rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Podpisany list intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące wspólnego rozwoju inwestycji w elektrownie wiatrowe offshore o możliwej łącznej mocy do 3,3 GW.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Enea będzie budować kompetencje w zakresie rozwoju projektów farm wiatrowych na morzu we współpracy z europejskim liderem morskiej energetyki wiatrowej.

List intencyjny podpisany pomiędzy Eneą i spółką Iberdrola Eólica Marina  dotyczy potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych rozwijanych w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Spółki rozpoczynają, na zasadzie wyłączności, negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji wspólnej inwestycji kapitałowej w projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy, a także eksploatacji. Łączna moc farm może wynieść nawet 3,3 GW.

Współpraca dotycząca realizacji farm wiatrowych na Bałtyku stanowi istotny element Strategii Rozwoju Grupy Enea i osiągnięcia zakładanego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 proc. do 2025 r. oraz 33 proc. w 2030 r. To ważny krok w kierunku operacjonalizacji Strategii Rozwoju, budowania know-how w zakresie rozwoju farm wiatrowych na morzu, wpisujący się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki.  

Enea zakłada obecnie mniejszościowy udział w projektach inwestycyjnych realizowanych z hiszpańskim partnerem. Poziom zaangażowania oraz dalsze szczegóły dotyczące zakresu współpracy będą ustalane na kolejnych etapach negocjacji.

Grupa energetyczna Iberdrola to druga największa europejska grupa energetyczna. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju projektów offshore. Koncern dysponuje 964 MW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych oraz planuje w pespektywie najbliższych czterech lat rozwój projektów o szacowanej mocy ok. 1,8 GW.

Enea w grudniu 2019 r. zapowiedziała w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. zrównoważoną rozbudowę aktywów wytwórczych i odpowiedzialną zmianę struktury wytwarzania. Projekt farm wiatrowych offshore na Morzu Bałtyckim wpisuje się w te założenia i może mieć istotny wpływ na realizację celu strategicznego Grupy, który zakłada osiągnięcia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 proc.do 2025 r. oraz 33 proc. w 2030 r. (ponad czterokrotny wzrost udziału OZE).

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (wyłączono)
Mogą Cię zainteresować

REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]