WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Cztery elementy efektywności Polskiej Grupy Górniczej

  • 4 grudnia 2017 12:52
  • : : autor: Anna Zych
Reklama

Efektywność przedsiębiorstwa górniczego zawsze koncentruje się wokół czterech elementów – uważa Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Jego zdaniem pierwszym i najważniejszym czynnikiem tego procesu są pracownicy i ich kompetencje.

Drugi czynnik stanowi złoże wykorzystywane przez spółkę. Trzecim elementem są maszyny i środki produkcji, a czwartym i ostatnim jakość produktu, która zapewnia spółce przychody.

- Wszystkie te cztery elementy muszą być ze sobą połączone i skorelowane – podkreśla prezes PGG.

Tomasz Rogala wyjaśnia, że spółka, aby uzyskać wyższą jakość węgla od roku stosuje selektywne wydobycie.

- Kierujemy swoją aktywność w kierunku tych pokładów, które zapewniają nam najwyższej jakości węgiel, możliwy do zbycia po najwyższej cenie – zaznacza.

PGG ma w planach wdrożenie nowego sposobu eksploatacji, polegającego na zastosowaniu tańszych w eksploatacji obudów kotwiowych. Tego typu rozwiązania mają być zastosowane w kopalni Marcel. Z kolei drążenie otworów kierunkowych oraz prześwietlanie górotworu pozwolą na uzyskanie wyprzedzającej informacji o stanie złoża przewidzianego do eksploatacji.

Poprawie efektywności produkcji służy również proces unifikacji sprzętowej. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie elementy wyposażenia ściany będą pochodziły z tego samego okresu technologicznego, będą w porównywalnym stanie technicznym oraz będą wymagały jak najmniejszej liczby części zamiennych.

- Pamiętajmy, że im więcej części mechanicznych urządzeń i połączeń mechanicznych, tym więcej miejsc, w których może dojść do potencjalnych awarii – wskazuje Rogala.

Zwiększeniu efektywności pracowników służyć ma rozbudowany system szkoleń i nawiązywanie współpracy z młodymi ludźmi już od początku procesu kształcenia zawodowego.

- Współpracujemy z osiemnastoma szkołami zawodowymi. Ich absolwentom gwarantujemy pracę po zakończeniu kształcenia – zapowiada prezes.

Polska Grupa Górnicza współpracuje również z Politechniką Śląską, fundując stypendia oraz zapewniając studentom Wydziału Górnictwa i Geologii możliwość odbywania dwumiesięcznych płatnych praktyk wakacyjnych i praktyk śródrocznych, przeprowadzanych w ramach systemu kształcenia dualnego. Z kolei pracownicy PGG mają możliwość podjęcia studiów doktoranckich, w trakcie których przygotowują doktoraty wdrożeniowe. W przekonaniu zarządu PGG projekt ten wpłynie na zwiększenie innowacyjności w spółce.

Prezes Rogala zapowiada również, że PGG, poprzez agregowanie i analizę informacji o błędach ma stać się organizacją uczącą się, tak by w przyszłości raz popełnionych błędów unikać.

- Bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ na poprawę efektywności produkcji, jest modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Wychodząc naprzeciw uchwałom antysmogowym musimy wyprodukować więcej węgla o wysokiej jakości. Nasze największe zakłady przeróbcze zlokalizowane są w kopalniach ROW, Piast-Ziemowit oraz Mysłowice-Wesoła. Szacujemy, że proces modernizacji tych zakładów w latach 2016-2017 zwiększył wypad produkowanych przez nas paliw kwalifikowanych o 400 tys. t – podsumowuje Tomasz Rogala.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]