WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa PGE chwali się konsekwencją

  • 20 listopada 2020 11:53
  • Autor: AMC
Reklama

Dyscyplina kosztowa i optymalizacja wydatków wprowadzona przez Zarząd PGE w skali całej Grupy PGE zaczyna przynosić pierwsze widoczne efekty finansowe. Zgodnie z założeniami nowej Strategii w nadchodzących latach wartość Grupy będzie budowana w oparciu o segment dystrybucji oraz dynamiczny rozwój  odnawialnych źródeł energii - informuje PGE.

- W kolejnym kwartale 2020 roku Zarząd PGE konsekwentnie realizuje zapowiedziane  na początku roku plany. W ocenie Zarządu PGE podpisane w październiku br. Porozumienie Generalne, w ramach powstałej w czerwcu Rady Holdingu wzmocniło skuteczność działań i  zwiększyło korzyści ze współpracy pomiędzy spółkami w Grupie. Zarządzanie holdingowe  wpłynęło  na wzrost dyscypliny kosztowej w Grupie PGE. Wysoki poziom zakumulowanej gotówki w wysokości 3,3 mld zł na koniec III kwartału 2020 r. pozwoli Grupie PGE na regulowanie nadchodzących płatności za uprawnienia do emisji CO2,  realizację wymagającego programu inwestycyjnego Grupy PGE oraz planowane akwizycje - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

- Zarząd PGE konsekwentnie realizuje plan wzrostu rentowności Grupy PGE. Na bieżąco analizujemy dane finansowe i operacyjne. W ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować potencjalne ryzyka i nimi efektywnie zarządzać. Dzięki wprowadzanym programom optymalizacyjnym, w tym trudnym okresie, środki wypracowane z działalności operacyjnej w wysokości ponad 8 mld zł pozwoliły na sfinansowanie porównywalnego w skali roku poziomu wydatków inwestycyjnych oraz dodatkowo na częściową spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Zgodnie z naszą nową Strategią, koncentrujemy się na stronie kosztowej. Liczę, że prowadzone działania efektywnościowe przyniosą wymierne korzyści – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Transformacja energetyczna w kontekście nowej Strategii PGE

W październiku PGE przedstawiła nową Strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 r. będącą pierwszym dokumentem przygotowanym przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa kompleksowo wskazującym ścieżkę transformacji energetycznej.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]