REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Jaki przyszły miks energetyczny Europy?

  • 8 grudnia 2020 11:55
  • : : autor: AMC
Reklama

Omówienie zagadnień dotyczących przyszłego miksu energetycznego Europy było głównym celem debaty zorganizowanej przez Euractiv we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE). W apotkaniu udział wzięli urzędnicy Unii Europejskiej oraz przedstawiciele stowarzyszeń sektora energetycznego - informuje PKEE.

W informacji prasowej czytamy, że otwierający spotkanie wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, podkreślił, że sektor energetyczny wprowadza obecnie wiele innowacyjnych rozwiązań, które znacząco przyczyniają się do realizacji ambitnych celów klimatycznych.

– Niemniej warto zwrócić uwagę na to, że tylko technologicznie neutralne podejście uwzględniające różne punkty startowe poszczególnych państw członkowskich, umożliwi nam osiągnięcie wspólnego celu - zauważył. 

– Ze względu na fakt, iż znajdujemy się obecnie dopiero na początku drogi ku neutralności klimatycznej, powinniśmy unikać zawężania dyskusji na temat sposobów realizacji transformacji wyłącznie do kilku technologii - dodał.

Podczas panelu wysokiego szczebla jego uczestnicy dyskutowali o tym, jak zapewnić właściwe finansowanie krajom o różnych punktach startowych, takim jak Polska, w których transformacja energetyczna będzie wymagała większej ilości inwestycji. Ponadto debata skupiała się na tym, w jaki sposób sektor energetyczny może efektywniej wykorzystywać istniejące technologie.

Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, zaznaczył, że od początku dyskusji nad zwiększeniem poziomu ambicji klimatycznych UE, PKEE zwracał uwagę na potrzebę utworzenia ram prawnych uwzględniających krajowe i regionalne specyfiki gospodarek oraz miksów energetycznych państw członkowskich.

- Takie podejście ma na celu zapewnienie, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie w procesie transformacji. Ponadto działanie to pozwoliłoby na stworzenie ram prawnych na poziomie unijnym, zapewniających poszczególnym krajom indywidualnie dopasowane rozwiązania i samodzielny wybór odpowiednich technologii niezbędnych do przeprowadzenia dekarbonizacji wymagających tego sektorów gospodarki - doprecyzował.

Państwa członkowskie, a co za tym idzie przedsiębiorstwa energetyczne powinny mieć pozostawioną swobodę wyboru, jaka technologia jest najodpowiedniejsza dla ich uwarunkowań lokalnych i konkretnych modeli biznesowych. Uważam, że przepisy unijne powinny w maksymalnym możliwym stopniu pozostać neutralne w tym aspekcie - powiedział.

Dyrektor PKEE zauważył, że unijne ramy finansowe powinny zapewniać szeroką paletę instrumentów ukierunkowanych na wspieranie państw członkowskich w transformacji.

– Środki te powinny dofinansowywać odchodzenie od przestarzałych technologii, rozwój odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązania umożliwiające dekarbonizację we wszystkich sektorach gospodarki. Bowiem, tylko takie podejście zapewni faktyczne osiągnięcie neutralności klimatycznej w przyszłości - wyjaśnił.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]