REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Decyzja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

  • 19 marca 2021 09:24
Reklama

Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdziła konieczność stosowania zasady solidarności energetycznej. Stanowisko będzie mieć istotne znaczenie dla wyroku w sprawie zasad wykorzystania gazociągu OPAL z konsekwencjami dla gazociągu Nord Stream 1 i projektu Nord Stream 2 - czytamy w komunikacie prasowym.

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Manuel Campos Sánchez-Bordona wydał opinię w postępowaniu odwoławczym Republiki Federalnej Niemiec od wyroku Sądu UE w sprawie decyzji Komisji Europejskiej wyłączającej w praktyce gazociąg OPAL spod unijnych zasad zakazujących monopolizowania infrastruktury przesyłowej. Opinia Rzecznika Generalnego potwierdza główne tezy wyroku Sądu UE, który uznał, że decyzja KE została wydana z naruszeniem prawa.

– Ogłoszona dziś opinia Rzecznika Generalnego potwierdza argumenty podnoszone od 2016 r. przez rząd RP i PGNiG. Sprawa ma znaczenie nie tylko w kontekście konkretnego gazociągu. Uniemożliwienie monopolizacji całej przepustowości gazociągu OPAL to dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej oraz prawidłowego funkcjonowania unijnego rynku gazu – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG.

Spółka informuje, że we wrześniu 2019 r. Sąd UE, kończąc postępowanie w pierwszej instancji, nie tylko unieważnił decyzję Komisji Europejskiej, ale jednocześnie potwierdził kluczową rolę zasady solidarności energetycznej oraz doprecyzował jej znaczenie. Zdaniem Rzecznika Generalnego Sąd UE słusznie orzekł, że zasada solidarności energetycznej obejmuje prawa i obowiązki zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich i nakłada obowiązek indywidualnej oceny interesów każdego z nich przy wydawaniu decyzji przez Komisję Europejską.

W konsekwencji Rzecznik Generalny TSUE opowiedział się za utrzymaniem w mocy wyroku Sądu UE stwierdzającego nieważność decyzji Komisji Europejskiej ze względu na niespełnienie wymogów wynikających z zasady solidarności energetycznej.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]