REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Węgiel zostawia ślad

  • 3 lutego 2020 10:52
  • : : autor: Jacek Madeja
Reklama

Ślad węglowy - pojęcie coraz częściej obecne nie tylko w publikacjach naukowych, ale i w potocznym języku. Każde ludzkie działanie: nie tylko ogrzewanie domu, czy jazda samochodem, ale również pranie, czy... posiadanie psów, przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, których nadmierna ilość spowodowała kryzys klimatyczny. Do zmierzenia tego wpływu naukowcy stworzyli pojęcie śladu węglowego.

Czym jest ślad węglowy? To całkowita ilość gazów cieplarnianych, która została wyemitowana przy stworzeniu danego produktu lub wyemitowana przez daną osobę lub jej działanie. Naukowcy są zgodni, że to właśnie produkcja coraz większej ilości gazów cieplarnianych (w głównej mierze dwutlenku węgla) przez człowieka powoduje wzrost średniej temperatury na Ziemi i kryzys klimatyczny. Źródłami emisji dwutlenku węgla spowodowanymi przez człowieka są głównie: energetyka oparta na paliwach kopalnych i przemysł wydobywczy (blisko 40 proc.), przemysł (20 proc.), transport (20 proc.), budowa i eksploatacja budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych (10 proc.), wylesianie i spalanie biomasy (10 proc.).

Jak podkreślają naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, biorąc pod uwagę całkowity wpływ człowieka na środowisko, powinniśmy się posługiwać jednak pojęciem śladu środowiskowego.

- Pojęcie śladu węglowego jest jedynie pewnym zawężeniem całkowitego oddziaływania na środowisko. Jednak dziś, kiedy mówimy o oddziaływaniu na środowisko, to właśnie najczęściej mówi się właśnie o śladzie węglowym. Wszystko dlatego, że to właśnie zmiany klimatyczne i emisja gazów cieplarnianych zostały uznane za największe wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć w kolejnych latach. Natomiast ślad środowiskowy jest pojęciem o wiele szerszym i wywodzi się z idei analizy cyklu życia. Ta koncepcja sprowadza się do tego, że każdy produkt, działalność czy usługa mają swój wpływ na środowisko – zaznacza jeden z naukowców z AGH.

Naukowiec zwraca również uwagę na to, że przy ocenie wpływu poszczególnych procesów i produktów na środowisko nie powinniśmy brać pod uwagę jedynie okresu użytkowania, ale cały okres obejmujący również wytworzenie aż po zneutralizowanie w środowisku naturalnym.

Strona 1 z 2
3057
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]