WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Bomba ekologiczna zniknie z Mysłowic

  • 31 maja 2021 10:55
  • Autor: AMC
Reklama

Dzięki finansowemu wsparciu NFOŚiGW Mysłowice usuną 8 tys. ton toksycznych odpadów zgromadzonych na nielegalnym składowisku. Fundusz przeznaczy na to zadanie ok. 44,7 mln zł. Całość przedsięwzięcia to koszt ponad 89 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, zostanie dofinansowana przez NFOŚiGW dotacją w ramach Programu Priorytetowego Usuwanie porzuconych odpadów.

- Niebezpieczne odpady zgromadzone na terenie jednej z lokalnych działek, stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców, tym bardziej, że składowisko znajduje się blisko centrum miasta. Substancje zmagazynowane w sposób nieprawidłowy są przechowywane w nieszczelnych pojemnikach typu mauzer i metalowych beczkach ułożonych niestabilnie (jedna na drugiej) - informuje NFOŚiGW.

Pojemniki z toksycznymi substancjami (polichlorowane bifenyle- PCB, azbest i przeterminowane środki ochrony roślin) umieszczone są bezpośrednio na podłożu, również w miejscach nieutwardzonych.

Celem projektu, który potrwa do listopada br., będzie ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Mysłowic oraz eliminacja zagrożenia nieodwracalnymi szkodami dla środowiska.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

DRLUM
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]