WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Więcej zielonej energii

  • 12 lipca 2021 16:15
  • Autor: AMC
Reklama

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dotycząca dofinansowania ze środków unijnych projektu Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dotacja wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych - informuje PGE.

W listopadzie 2020 r. PGE Dystrybucja przystąpiła do udziału w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach działania 4.1. pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. Spółka złożyła w konkursie wniosek o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wyniki konkursu opublikowano w kwietniu br. Projekt został pozytywnie oceniony oraz rekomendowany do dofinansowania.

Projekt dotyczy modernizacji sieci dystrybucyjnej na terenie gmin: Olecko i Świętajno w powiecie oleckim, w celu zwiększenia możliwości przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 6 MW w ciągu roku. W ramach projektu przewidziano wymianę linii napowietrznych 15 kV na linie napowietrzno-kablowe, budowę złączy kablowych 15 kV, modernizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowę nowych odcinków linii niskiego napięcia.

- Modernizacja i przebudowa linii przyczyni się do zwiększenia możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych, zmniejszenia strat energii oraz rozwoju regionu przez wzrost jego atrakcyjności inwestycyjnej. Poprawi również bezpieczeństwo energetyczne obszaru poprzez zróżnicowanie nośników energii oraz możliwość szybszego rozwoju energetyki odnawialnej, a co za tym idzie - wzrost ilości energii pochodzącej z OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 11 mln zł, przy czym wartość dofinansowania to ponad 7 mln zł.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

DYAHF
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]