WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Śląski Ogród Botaniczny w nowej odsłonie

  • 13 sierpnia 2021 08:42
  • : : autor: AMC
Reklama

Współpraca Urzędu Miasta i Śląskiego Ogrodu Botanicznego przyniosła wymierny efekt. Wspólnie pozyskano blisko 10 mln zł na inwestycje z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury - informuje GZM.

W komunikacie czytamy, że droga do tak pokaźnej dotacji nie była łatwa, ale właśnie konsekwencja i upór zostały nagrodzone.

- W sierpniu 2020 Mikołów – ogród życia i Śląski Ogród Botaniczny po miesiącach intensywnych przygotowań złożyły wniosek o dofinansowanie szeroko zakrojonego projektu ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze Norweskie). – Dziesiątki godzin pracy nad projektem, analizy i szukanie właściwych rozwiązań zostały docenione. To właśnie nasze miasto otrzymało najwyższą kwotę dofinansowania w kraju (dokładnie 9,9 mln zł, a cały projekt ostatecznie wyniesie aż 11,67 mln zł  – mówi Mateusz Handel zastępca burmistrza, koordynator projektu.

Zadanie jest rozległe i zawiera wiele poddziałań, a wszystkie będą w pozytywny i ekologiczny sposób oddziaływać zarówno na tereny miasta jak i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Mikołów wzbogaci się między innymi o: zielone przystanki – w 4 lokalizacjach stanie 5 wiat przystankowych, a tereny wokół nich pokryte zostaną roślinnością – pozwoli to obniżyć temperaturę, zniwelować tzw. wyspy ciepła, poprawiając przy tym jakość powietrza i mikroklimat. Zielone wiaty pomogą również w retencji wód opadowych.

Do tego dojdzie częściowo zacieniona płyta rynku – dzięki nasadzeniu 17 drzew i niezbędnemu systemowi nawadniania; ścieżka rowerowaą od Mokrego wzdłuż Śląskiego Ogrodu Botanicznego do Bujakowa; błękitno-zielone zmiany w Parku Planty – nawierzchnia alejek wymieniona zostanie na mineralną, przyjazną środowisku, odtworzone zostaną krzewy wokół alejek, zrekultywowany będzie staw przy basenie, zamontowana fontanna napowietrzająca na odnowionym niedawno stawie przy Dużych Plantach.

Powstaną Park Kieszonkowy na ul. Bandurskiego i Park Trzech Pokoleń, zielony parking przy Starostwie Powiatowym, łąka kwietna na Wygodzie, ogród deszczowy przy ul. Krawczyka. Lepiej wykorzystana będzie energia słoneczna – w mieście pojawią się tzw. zielone ładowarki i lampy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Sporo będzie się dziać również na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. System retencji wód zostanie odnowiony i wzmocniony, zagospodarowane będą wody deszczowe, wzmocniona zostanie bioróżnorodności w przestrzeni ŚOB. Przebudowany zostanie parking – nowy z zieloną przepuszczalną nawierzchnią, filtrować będzie wody opadowe, system zagospodarowania wód deszczowych zasilany będzie panelami fotowoltaicznymi. Fragment Ogrodu zmieni się w zieloną, terenową salę edukacyjną. W okolicach placu zabaw nad chodnikami pojawią się pergole, obniżając odczuwalną temperaturę. Przywrócona zostanie pojemność retencyjna i walory krajobrazowe XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem.

Wszystkie wymienione zadania wykonywane będą etapami. Gotowe mają być przed zakończeniem 2023 roku. Zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Śląskim Ogrodzie Botanicznym powstały zespoły do pracy nad projektem. 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]