REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

PKEE w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach

  • 28 października 2021 09:34
  • : : autor: AMC
Reklama

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) docenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), mającego na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a także zapewnienie lepszego odzwierciedlenia wygenerowanej emisji CO2 w cenie importowanych towarów - czytamy w komunikacie.

PKEE podkreśla, że zgadza się z Komisją, iż wyższe ambicje klimatyczne UE mogą zwiększyć ryzyko ucieczki emisji, dlatego ważne jest znalezienie skutecznego rozwiązania by je ograniczyć.

- Dobrze zaprojektowany mechanizm CBAM wydaje się rozsądnym rozwiązaniem zapewniającym równe warunki działania dla przedsiębiorstw unijnych i spoza UE, a także zachęcającym państwa trzecie do zintensyfikowania ich własnych polityk klimatycznych. Ponadto CBAM stwarza możliwość szerszego stosowania materiałów miejscowego pochodzenia, co jest korzystne zarówno dla gospodarek krajowych, jak i środowiska dzięki oszczędnościom w transporcie - czytamy w komunikacie.

PKEE pozytywnie ocenia uwzględnienie importowanej energii elektrycznej w pierwszej fazie CBAM. Sektor energetyczny w UE aktywnie przyczynia się do realizacji celów klimatycznych i ponosi wysokie dodatkowe koszty z tym związane, w ramach systemu EU ETS. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma zapewnienie warunków uczciwej konkurencji w stosunku do wytwórców energii z państw trzecich, w szczególności gdy nie ponoszą oni podobnych obciążeń środowiskowych. Inną ważną kwestią, którą należy rozważyć na szczeblu UE, jest import energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni jądrowych, który może mieć poważny wpływ na unijne rynki energii elektrycznej, ze względu na brak kosztów wynikających z CBAM.

PKEE podkreśla, że mechanizm CBAM wchodzący w skład pakietu Fit for 55, powinien ułatwiać osiągnięcie nowych celów klimatycznych UE. W związku z tym PKEE stoi na stanowisku, że wszystkie przychody uzyskane za pośrednictwem CBAM powinny być przeznaczane wyłącznie na inwestycje związane z klimatem i transformacją energetyczną, w szczególności w tych państwach członkowskich, które stoją w obliczu największych wyzwań związanych z transformacją.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]